2. El Arabaları Sıfırdan Yüksek Fiyata İlana Koyanlara Verilecek Ceza Aşikâr Oldu!

2. El Arabaları Sıfırdan Yüksek Fiyata İlana Koyanlara Verilecek Ceza Aşikâr Oldu!

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 15 Temmuz’da yürürlüğe girecek “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan basın açıklamasında, karara uymayanlara verilecek ceza açıklandı.

Tüm ayrıntılarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz düzenleme, en kolay anlatımı ile ikinci elde ilana koyulan araçlara ilişkin fiyatların, sıfırından daha yüksek olmasını 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklıyor. Hükümet, bu atakla piyasa şartlarının güzelleşeceğine inanıyor. Lakin yapılan açıklama, pek çok kişinin gözünü korkutmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

Karara uymayan vatandaşlara 300 bin TL’ye kadar ceza kesilecek!

Otomotiv kesiminde son periyotlarda arz talep istikrarını bozacak biçimde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla ilişkili fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, dalda rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tekrar tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında aktifliği sağlamak için çalışmalarımıza titizlikle devam edilmektedir. Bakanlığımızca otomotiv dalında gerçekleşen stokçuluk hareketleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla gayret kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave önlemlerin uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici yahut distribütör tarafından tavsiye edilen şimdiki satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15.7.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve hukukî bireylerin gerek ferdi, gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır.

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve hukuksal şahıslar, ilan verilmesi evresinde düzenlemeye karşıtlık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “ilan platformları” tarafından uyarılacaktır. Bu ihtara karşın, kelam konusu kısıtlamaya ters olarak verilen ilanlar ile ilan verene ait bilgiler, ilan platformu tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye karşıt her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Bir öteki konu ise, Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde, 6 ay müddetle (1.1.2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen “6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına” karşıtlık teşkil eden satışlara kısıtlama getirilmesidir. Bu düzenlemeye nazaran, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki evrakıyla satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki evraksız 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve hükmî bireylerin “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine” alışılmamış satışları Noterlikler nezdinde engellenmektedir.

Ticaret Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve hukukî şahısların ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki dokümanı olmadan, 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan ferdi ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan kelam konusu satışlara ait savunmaları talep edilmektedir. Bakanlığımızca savunmaları dikkate alınarak, bu bireyler hakkında önümüzdeki günlerde idari para cezaları uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, sektörde yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız çıkar sağlama teşebbüsleri ve haksız ticari uygulamalar yakinen takip edilerek, tüketicilerimizin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik kontrollerimiz ve müeyyideler ülke genelinde tam bir kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Ne yazık ki ne düzenleme ne de ceza ölçüsü, piyasadaki fahiş fiyatları dizginlemek için kâfi gözükmüyor. Ceza, milyarlarca liranın döndüğü piyasada devede kulak kalırken ilan sitelerinde düzenlemenin etrafından dolanmanın yolu şimdiden bulunmuş durumda:

Düzenlemenin daha birinci günden nasıl bypass edildiğini görmek için:

Düzenleme ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için:

Açıklamaya buradaki irtibat üzerinden ulaşılabilir.