35 Bin Yıl Evvel Antik Mısırlılar Bu türlü Görünüyordu

35 Bin Yıl Evvel Antik Mısırlılar Bu türlü Görünüyordu

Nil Nehri’nin kıyısında kurulan, günümüz Mısır topraklarını oluşturan topraklar, insanlık tarihimize ışık tutmaya devam ediyor. Üstelik bu bölgede yapılan keşifler, insan evrimi hakkında da ipuçları ve deliller sunuyor.

1980 yılında neredeyse büsbütün bütün halde keşfedilen bir insan iskeleti de bu keşiflerden biriydi. İskelet, yaklaşık 35 bin yıl evvel Nil Irmağı kıyısında yaşayan bir kişiye aitti. Bilim insanları, bu iskeletten yola çıkarak kişinin nasıl bir yüze sahip olduğunu ortaya çıkarmayı başardı.

35 bin yıl evvel yaşayan bu insan, bu türlü gözüküyordu:

Bu imaj nasıl elde edildi?

Bilim insanlarının ele aldığı baş tasının birtakım kısımlarında eksiklikler bulunuyordu. Bu eksikliklerin kapatılması içinse tomografi ile elde edilen bilgilerden yararlanıldı ve eksik noktalar giderildi, kafatasının kaba görüntüsü elde edildi.

Gördüğümüz siyah beyaz imaj, fotogrametri ile oluşturulan yüz yapısı. İkinci fotoğraf ise şahsa deri rengi ve sakalların konulduğu bir çalışmanın eseri.

Kişi hakkında bilgiler:

İskelette yapılan incelemeler, kişinin 17-20 yaşında olduğunu, 161-165 santimetre boya sahip olduğuna işaret ediyordu. Baş tası yapısı ise günümüz çağdaş insanlarının, homo sapienlerin, ilk vakitlerde nasıl gözüktüğüne işaret ediyordu.

Kafatası her ne kadar bizim kafatasımıza benzese de, arkaik olarak tanımlanan kimi elementlere de sahipti. Geniş teneffüs yolu ve alveolar prognatizm, bu elementlerden kimileri olarak listelendi. İskeletin, Mısır topraklarında keşfedilen en eski iskelet olabileceği tabir ediliyor.