500 Bin Yıllık İnsan Eliyle İnşa Edilmiş Ahşap Yapı Keşfedildi: İnsanlık Tarihi Baştan Yazılabilir!

500 Bin Yıllık İnsan Eliyle İnşa Edilmiş Ahşap Yapı Keşfedildi: İnsanlık Tarihi Baştan Yazılabilir!

İnsanlık tarihi büyük gizemlerle dolu ve arkeolojik çalışmalar, bu gizemlerin bir bir ortaya çıkmasını sağlama noktasında kritik ehemmiyet arz ediyorlar. Bu bağlamda; Afrika’nın güneyinde bulunan Zambiya’da yapılan hafriyat çalışmaları, yaklaşık 500 bin yıllık geçmişe sahip olan ahşap aletleri gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, bu keşfin insanlık tarihinin daha uygun anlaşılmasını sağlayacak özellikte olduğunu tabir ediyorlar.

İlk insanların göçebe hayat usulünü benimsediklerine, mağaralarda yaşadıklarına ve avcılıkla uğraştıklarına inanılır. Fakat Zambiya’da yapılan keşif, bu durumun değişebileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü teknik incelemeler sonucunda 476 bin yıl evvel inşa edildiği tabir edilen ahşap yapı, insanların Taş Evresi devrinde de barınaklar yaptıklarının düşünülmesine neden oldu. 

İşte neredeyse yarım milyon yıllık geçmişe sahip olan o ahşap yapı

Zambiya’daki bulguları İnsanlığın Derin Kökleri isimli proje kapsamında inceleme imkânı bulan Liverpool Üniversitesi’nden Prof. Larry Barham, ahşap yapı ile ilgili şu tabirleri kullandı: 

Ahşaptan yeni ve büyük bir şey yaptılar. Zekalarını, hayal güçlerini ve marifetlerini kullanarak daha evvel hiç görmedikleri, daha evvel hiç var olmamış bir şey yarattılar.

Geoff Duller isimli öteki bir profesör ise ahşap yapıyla ilgili şöyle konuştu: 

Biri başkasının üzerinde duruyor ve her iki tahta kesiminde da çentikler var. Bu çentiklerin taş aletlerle kesildiği görülüyor. Bu sayede iki kütük birbirine geçerek inşaat objeleri haline geliyor.

*Kalıntıların bulunduğu bölge.

Yapılan incelemeler, ahşap yapıyı oluşturan iki kesimden kısa olanın 1,5 metre civarında uzunlukta olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu derece uzun bir ahşap materyalden, o günün şartları için kıymetli bir yapı inşa edilmiş olduğunu düşünüyorlar. Kestirimlere nazaran yarım milyon yıl evvel yaşayan beşerler, ırmak kenarında barınak yapmak için yahut balık tutmak için söz konusu ahşap yapıyı inşa etmiş olabilirler. 

Zambiya’daki keşif, değerli bir konu içeriyor. Bilim insanları, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda çağdaş insan olarak andığımız “Homo sapiens” için en eski kemik kalıntısının 315 bin yıllık olduğunu belirtiyorlar. Yani elimizdeki bilgilere nazaran bu ahşap yapıyı çağdaş insan yapmış olamaz. Araştırmacılar, tam da bundan kaynaklı olarak bundan sonra iki yola ayrılacaklar. Yapılacak çalışmalar ya çağdaş insanın tarihinin çok daha eskiye dayandığını ortaya koyacak ya da “Homo erectus ” yahut “Homo naledi” üzere daha ilkel insan cinslerinin aslında o kadar da ilkel olmadığını ispatlayacak. Bu sorunun karşılığı, bölgede bulunacak kemik kalıntılarıyla gün yüzüne çıkacak.