ABD, Yapay Zekâ Yasası İçin Birinci Somut Adımı Attı: Uyulması Gerekecek Yasal Taban Resmen Oluşturuldu!

ABD, Yapay Zekâ Yasası İçin Birinci Somut Adımı Attı: Uyulması Gerekecek Yasal Taban Resmen Oluşturuldu!

Bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte yeni teknolojilerin düzenlenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Bilhassa son devrin beğenilen teknolojilerinden olan üretken yapay zekâlar, şimdilik pek bir genel düzenlemeye sahip değil. Geliştiricilerin getirdiği düzenlemeler bu mevzuda ana temel kuralları oluşturuyordu. ABD Lideri Joe Biden, açıkladığı yeni kararname ile birtakım temeller oluşturmayı planlıyor. 

Yayımlanan kararnamenin temelde birkaç hedefi bulunuyor. Bu maksatlar yapay zekâ güvenliği ve gizliliğinde yeni standartlar oluşturmak, mahremiyeti korumak, eşitlik ve sivil hakları ilerletmek, tüketicileri, öğrencileri ve rekabeti korumak, yapay zekâ alanında ABD liderliğini ilerletmek ve hükümette sorumlu ve verimli teknoloji kullanımından emin olmak olarak gösterildi.

İşte ABD’nin yapay zekâ için oluşturduğu temeller:

Yapay zekâ güvenliği ve muhafazası için yeni standartlar:

 • En güçlü yapay zekâ sistemlerinin geliştiricilerinin, güvenlik testi sonuçlarını ve öteki kritik bilgileri ABD hükûmeti ile paylaşması gerekecek.
 • Standartların, araçların ve testlerin geliştirilmesine ve yapay zekâ sistemlerinin güvenli, muhafazalı ve emniyetli olduğundan emin olmaya yardımcı olunacak.
 • Yapay zekâ kullanılarak tehlikeli biyolojik gereçlerin mühendisliğine karşı müdafaa oluşturulacak.
 • Tüketicinin, yapay zekâ aracılığıyla dolandırıcılık ve kandırmalara karşı korunması için test süreçleri oluşturulacak.
 • Yapay zekâ araçlarının kritik yazılımlarda açıkları bulup gidermesi için gelişmiş siber güvenlik programının kurulacak.
 • Yapay zekâ güvenliği ve kapalılığı için ileri aksiyonları düzenleyen bir Ulusal Güvenlik Politikası geliştirilecek.

Mahremiyetin korunması

 • Mahremiyeti koruyacak tekniklerin geliştirilmesi ve bunların hükûmet tarafından desteklenmesi.
 • Mahremiyeti koruyacak teknolojilerin geliştirilmesi.
 • Var olan bilginin nasıl toplandığının ve kullanıldığının kıymetlendirilmesi.
 • Hükûmet yetkililerinin, denetleme için rehberlerle eğitilmesi.

Eşitlik ve sivil haklarının ilerletilmesi

 • Algoritmik ayrımcılık ile ilgilenilmesi.
 • Kişi ve kurumlar için rehberler oluşturulması.
 • Kriminal adalet sistemi ile adilliğin sağlanması.

Tüketiciler, hastalar ve öğrenciler için destekler

 • Sorumlu yapay zekâ kullanımının geliştirilmesi.
 • Yapay zekânın eğitimi dönüştürme potansiyelinin şekillendirilmesi.

Çalışanları destekleme

 • Yapay zekânın çalışanlar için ziyanlarının azaltılıp, faydalarının en üst düzeye çıkarıldığı unsurların ve en yeterli pratiklerin geliştirilmesi.
 • Yapay zekânın çalışan pazarındaki potansiyel tesirinin raporlanması, iş gücünde yaşanabilecek problemlere karşı hükûmet dayanağını sağlamak amacıyla tespit ve çalışmaların yapılması.

İnovasyon ve rekabetin desteklenmesi

 • Yapay zekâ araştırmalarının hızlandırılması.
 • Açık, adil ve rekabetçi yapay zekâ ekosisteminin desteklenmesi.
 • Yapay zekâ üzerine çalışan nitelikli iş gücünün korunması.
 • Çok uluslu çalışmalar yapılması.

Bu kararname ABD’de imzalanmış olsa da tüm dünyayı ilgilendiriyor!

Anlattıklarımızın ABD özelinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şu ana kadar yapay zekâ teknolojilerine yönelik bir yasal düzenleme yapılmadı. Daha doğrusu, yapılamadı. Zira uzmanlar, yapay zekâ teknolojilerine nasıl yaklaşılacağını tam olarak çözemiyorlar. Hatta Avrupa Birliği, yalnızca ortak bir noktada buluşulamadığı için yapay zekâ ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarını erteledi. Microsoft, Google ve OpenAI üzere yapay zekâ odaklı firmaların da ABD merkezli olması, ülkenin çizeceği yasal sınırların diğer ülkeler tarafından da benimseneceği anlamına geliyor. Her ülke, kendine nazaran değişiklikler yapıp, yapay zekânın yasal çerçevesini oluşturacaktır.

ABD hükûmeti, bu kararname için Mark Zuckerberg ve Elon Musk üzere isimlerin katıldığı toplantılar gerçekleştirdi!