Adalet Bakanlığı, ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ Kurulacağını Açıkladı

Adalet Bakanlığı, ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ Kurulacağını Açıkladı

Adalet Bakanlığı, afet bölgesindeki yıkımların sorumlularını adalet karşısına çıkarmak için ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacağını duyurdu.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depreminin ardından Türk vatandaşlarının ve Devletinin en büyük özveri gösterdiği konulardan biri, yıkılan binaların sorumlularının adalet karşısına çıkarılması oldu.

Adalet Bakanlığı da bu husus kapsamında çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada yıkılan binalarla ilgili bir ‘Deprem Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacağını açıkladı.

Depremden etkilenen şehirlerde, yıkılan binaların sorumlularını araştıracak bürolar kurulacak

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınladı ve deprem bölgesindeki yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmaların sorumlularını araştırmak için Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

Büroda görev alacak savcılara başka bir iş verilmemesini talep eden Adalet Bakanlığı, duyuruda şu maddeleri sıraladı:

 • Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek.
 • Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.
 • Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının(fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz alınacak.
 • Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülecek.
 • Delillerin doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.
 • Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak.
 • Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemlerinin yapılacak ve tutanağa bağlanacak.
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek.
 • Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak.
 • Delil tespit işlemlerinde; binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması sağlanacak.
 • Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemlerin tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek.