Cumhurbaşkanı'na Otomobiller İçin 'ÖTV Değiştirme Yetkisi' Verildi: Sadece Oran Değil, Tüm ÖTV Sistemi Değiştirilebilecek

Cumhurbaşkanı'na Otomobiller İçin 'ÖTV Değiştirme Yetkisi' Verildi: Sadece Oran Değil, Tüm ÖTV Sistemi Değiştirilebilecek

Cumhurbaşkanı’na ÖTV ile ilgili yeni bir yetki daha verildi. Halihazırda ÖTV’yi üç katına çıkarma ve sıfırlama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı, bundan sonra kategori bazında da ÖTV belirleyebilecek ve bir anlamda ÖTV sistemini değiştirebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ÖTV ile ilgili yeni bir yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğ ile Cumhurbaşkanı, artık ÖTV'yi kategorilere göre belirleyebilecek. Hatta kategorileri değiştirebilecek. Gelin bu gelişmeye daha yakından bakalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan yaklaşık bir yıl önce ÖTV'yi üç katına çıkarma ve sıfırlama yetkisine sahip olmuştu. Bugünkü düzenleme ise bu yetkinin kapsamını genişletti. Erdoğan bundan sonra, görevi boyunca 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Örneğin; motor gücü, cinsi, sınıfı ve emisyon gibi kategoriler için farklı ÖTV oranları belirleyebilecek.

İşte Resmi Gazete'de yer alan yeni yetki:

MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;”  ibaresi eklenmiştir.

87.03 GTİP numarasında yer alan mallar ne demek?

Resmi Gazete'de yer alan kararda bulunan “87.03 GTİP numarasında yer alan mallar” ifadesi kafanızı karıştırmış olabilir. Resmi makamlar, bu ibareyi şöyle açıklıyor: Binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)

İLGİLİ HABER

Bu yetkiyle neler yapılabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen yeni yetki, araçlar özelinde ÖTV oluşturmaya imkan tanıyor. Örnek vermek gerekirse; bu kararla 1.6 litre motora sahip olan bir otomobil için, 1.2 litre motora sahip olan bir otomobilden çok daha düşük ÖTV ödenebilir. Bu yetki, yerli otomobil TOGG için yeni teşviklerin yolda olduğunun bir ipucu da sayılabilir. Hatırlayanlarınız olacaktır; kısa bir süre önce elektrikli otomobiller için bir ÖTV düzenlemesine gidilmiş, bu düzenleme kapsamında bazı elektrikli otomobillerin fiyatları düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce henüz fiyatı bilinmeyen TOGG'da ÖTV oranının yüzde 10'a düşürüldüğünü söylemişti:

İLGİLİ HABER