Dünyanın En Büyük Köpek Irkları

Dünyanın En Büyük Köpek Irkları

Dünya üzerinde yaklaşık 400 safkan ırkının olduğu bu hayvanlar, çeşitli boyutlara, renklere ve huylara sahip olmalarının yanında hayli akıllı ve eğitilmeye açıklar. Kilo ve uzunluk manasında devasa manzaralarıyla dikkati çeken türleri ise kimi vakit bizleri korkutmuş, çekinceli yaklaşmamıza sebep olmuş olabilir.

Ancak bu canlıların sıra dışı beden yapılarına sahip olmaları onların arkadaşlığından, sevecenliğinden ve temizliğinden hiçbir şey eksiltmediği unutulmamalıdır. Dünyanın en büyük köpekleri listesine girmiş birinci 10 ırkı; kökenine, kendilerine has kişilik ve fizikî özelliklerine yer vererek küçükten büyüğe gerçek sizler için sıraladık.

10. Kıvrak zekasıyla ön plana çıkan bir cins: Rottweiler.

Almanya’nın Rottweil kasabası kökenli olduğundan bu isim ile anılırlar ve en ayırt edici özellikleri koruyuculuk ve itaattir. Mastiff kökenli olup, en eski ırklardan biri olan bu hayvanlar, ortaya çıktıkları birinci vakitlerde Almanya’da kasap köpeği olarak bilinirdi. 

Oldukça akıllı ve eğitilmesi kolay olan bu köpekler, sürü muhafaza ve gütmede bilhassa sürülerin bir yerden diğer bir yere götürülmesi esnasında korunma maksatlı kullanılmışlardır. Sessiz köpekler olarak bilinen Rottweiler’lar, saldırgan olduklarına yönelik genel toplum kanısının tersine eğitildikleri takdirde epeyce uyumlu olabilir.

Günümüzde epeyce tanınan olan Rottweil cinslerinin erkekleri, 60-68 cm yüksekliğe ulaşabilir ve ekseriyetle 60 kilo civarındadır. Dişileri ise 58-64 cm olabilirken, kiloları ortalama 45-50’tir.

9. Ünü Afrika’ya kadar ulaşan milli gururumuz Kangal.

Orta Asya’dan Türk uzunluklarıyla Anadolu’ya göç eden Kangal ırkı, Sivas ilinin Kangal ilçesine ismini vermekle kalmayıp, Afrika’da hala bekçi köpeği olarak yetiştirilir. Uzun uzunluğu ve hayli yapılı beden yapısı nedeniyle Osmanlı devrinde orduya alınan Kangallar’a, Romalılar tarafından Rumcada aslan manasına gelen “samson” ismi verilmiştir.

Çoğunlukla çoban köpekleri olarak anılsalar da esasen bekçi köpeği tarifine çok daha uygun olan bu cins, sahibine kuvvetli bağlılığıyla bilinir ve sürü korumada oldukça başarılıdır. Zeki ve atletik yapısıyla dikkati çeken Kangallar, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de kendine yer bulmuş ve bu ırkın bir aslan kadar güçlü olduğu söz edilmiştir.

İnsanların en yakın dostlarından olabilen bu köpeklerin kiloları 66’ya ulaşabilirken, uzunluk uzunlukları ekseriyetle 77-86 cm arasında değişiklik gösterir.

8. Şefkatli ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Landseer.

İlk etapta Kanada’da ortaya çıkan bu ırk, vakitle tüm dünyada tanınır hale gelmiştir ve yıllardır soyunu devam ettirerek varlığını günümüze kadar taşımıştır. Bekçilik için hayli uygun olduğu bilinen Landseer’lar, tabiatları gereği müdafaacı bir yapıdadır ve belli bir nokta için görevlendirildiklerinde bunu layığıyla yerine getirirler. 

Cesur ve hareketli olan bu köpekler, yüzme konusunda hayli başarılıdır ve kurtarma görevlerinde büyük rol oynarlar. Çarçabuk eğitilebilirler ve bilhassa çocuklar olmak üzere beşerlerle çok âlâ bağlara sahiptir. 

Genellikle 55-70 kg civarındadırlar ve uzunlukları 80 cm’ye kadar ulaşabilir. Orta uzunluktaki ömre sahip olan köpeklerdendir ve âlâ bir bakımla 12 yıla kadar yaşayabilirler. 

7. Bir Newfoundland’e sahipseniz, kendinizi derin sulara gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. 

Türkiye’de nadir rastlanan çeşitlerden biri olan Newfoundland’ların kökeni Kanada ve Newfoundland adalarına dayanır. 1600’lerden bu yana varlığını sürdüren bu ırkların en dikkati çeken özelliği, pati ortalarının perdeli oluşudur. Bu yapı bir bakıma palet vazifesi görür ve daha süratli ve rahat yüzmelerine imkan tanır. 

Soğuğa karşı üstün bir dirence sahiptirler ve tüy yapılarının çok katmanlı oluşundan ötürü soğuk havada bile hipotermi kaygısı olmaksızın denize girebilirler. Bu sebeple geçmişte su kurtarma ve yük çekme konusunda eğitilmişlerdir ve günümüzde de hala cankurtaran vazifesi görebilirler.  

Şüphesiz dev ırklar kategorisinde yer alan Newfonundland’ların erkekleri ortalama 70-71 cm’dir ve yükleri 75 kilogramı bulabilir. Dişileri ise 55-60 cm ortasında bir yüksekliğe sahipken, kiloları 55-60 civarındadır.

6. Cüssesi sizi korkutmasın! Kurduğu ilgilerle tam bir aile köpeği denilebilecek Leonberger.

Almanya’nın en eski ırklarından biri olan Leonberger, bilhassa bekçi köpeği olarak bilinir ve sürü korumakonusunda bir epey mahirdir. Çevresindeki beşerlerle ve başka evcil hayvanlarla hayli yeterli ilişkilere sahiptir ve kıvrak zekası sayesinde çarçabuk eğitilebilir.

Boyutlarıyla yanlışsız orantılı olarak konutta bakımının bir epey meşakkatli olacağı fikrinin tersine sakin yapılarıyla dikkati çeken bu ırk, hantal manzarasının yanı sıra epeyce gözü pek ve atletiktir. 

En büyük köpek cinsleri ortasında yer alan Leonberger’lar, ortalama 59-77 kilo ağırlığındadır ve yüksekliği 82 cm’ye kadar ulaşabilir. Onları genetik olarak tehdit eden mide dönmesi rahatsızlığına yakalanmadıkları sürece düzgün bir bakımla ortalama 12-15 yıl ortasında bir hayat sürebilir.

5. Sadakatiyle ön plana çıkan bir ırk: Kafkas Çoban.

Dünyanın en büyük köpek ırklarından biri olan Kafkas Çoban köpekleri, Kafkas Dağları’nın Çerkez (Adıge) bölgesinden yaşayan nadir cinslerden. Bu ırkın 2000 yıl kadar evvel Kuzey Kafkasya’ya Tibet’ten geldiği düşünülür ve Türkiye’deki Kangal ile İsviçre’deki St. Bernard cinsleriyle akraba olduğuna dair görüşler vardır.

Genellikle hareketli, bahadır ve bağımsız köpek cinslerinden biri olan Kafkas Çobanlar, sahiplerine her daim derin bir sadakatle bağlıdır ve büyük beden yapısının da tesiriyle korumacılık iç güdüleri üst düzeydedir

Ortalama bir Kafkas Çoban köpeği 70-90 kg ortasında bir yüke sahipken, uzunlukları da 67-70 cm civarındadır. Hayat şartlarına bağlı ortalama ömür müddetleri ise 10 ila 12 yıl ortasında değişir. 

4. Adeta minyon bir at: Danua.

Diğer ismiyle Great Dane’lerin kökeni yaklaşık 300-400 yıllık bir geçmişle Almanya’ya dayanır. Bilhassa Almanya’daki domuz avlarında güçlü ve dirayetli bir köpek ihtiyacından doğan Danua’lar, Mastiff melezlemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Oldukça büyük cüsselerinin yanı sıra son derece nazik olan bu cins, çoklukla ürkek ve utangaçtır. 1990’lı yıllarda Türkiye’de çok tanınan olan bir ırkken; vakitle, beslenme zorlukları ve yapılarının büyüklüğünün meskende bakımı zorlaştırması sebebiyle ilgisini kaybetmiştir.

Kaslı bir bedene ve heybetli bir görünüme sahip olan Danua’lar, ortalama 71-86 cm aralığında bir yüksekliğe sahiptir ve yükleri 90 kiloya kadar ulaşabilir. Ömür müddetleri ise ekseriyetle 8-10 yıldır. 

3. Dünyanın en güçlü köpek ırklardan birisi: Napoliten Mastiff.

Adını İtalya’nın Napoli kentinden alan Napoliten Mastiff’inin Mısır, Fars ya da Mezopotamya kökenli olduğuna dair görüşler vardır ve Romalılar tarafından savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Sonraları bu cinse kuzey İtalya’da çiftlik bekçisi ve yakın muhafaza vazifeleri verilmiştir. 

İriliği ve sarkık derisiyle bilinen Napoliten Mastiff’ler, ürkütücü ve önemli görünümlerinin yanı sıra ekseriyetle uysaldırlar. Asil bir köpek cinsi olarak bilinmelerinin en besbelli örneği dünya tarihinde birçok imparator, kral ve soyluyla birlikte yaşamalarıdır.

Oldukça güçlü ve kaslı bir beden yapısına sahip olan bu köpeklerin kilosu 80-100 ortasındayken, uzunlukları ortalama 61-79 cm’dir. Guinness Rekorlar Kitabı’na nazaran ise 2004 yılında İngiltere’de doğum yapan bir Napoli Mastiff, tam 24 yavru dünyaya getirmesiyle dikkati çeker.

2. Bir vakitler 81 cm ile en uzun köpek rekorunu elinde tutan İngiliz Mastiff.

Mastiff ırklarının geçmişte çok eski vakitlerde Antik Mısır, Antik Yunan, Çin ve Orta Asya’dan köken aldıkları düşünülüyor ancak dünyanın her yerinde izlerinin olduğunu söylemek mümkün. İngiliz Mastiff’leri ise İngiltere’de ortaya çıkmış en eski ve cüsseli ırklardan biri. 

Oldukça cesaretli ve güçlü olan bu canlılar, bilhassa bölge savunmalarında muhafaza köpeği olarak yetiştirilirler ve ortaya çıktığı birinci vakitlerde aslan ve ayı avlarında da kullanılmışlardır.

Boylarının epeyce uzun oluşunun yanında ağırlıkları da 100 kilogramı bulan İngiliz Mastiff’ler, ırkların irileştikçe ömür müddetlerinin gerçek orantılı bir biçimde azalmasından ötürü ortalama 9-10 yıl hayatta kalabilirler.

1. 120 kg ile dünyanın en büyük köpek ırkı: Saint Bernard.

İsviçre’nin yüklü olarak dağlık bölgelerinde yaşayan Saint Bernard’lar, bölgenin olumsuz hava şartlarında mahsur kalan insanların en âlâ yardımcısıdır. Son derece eski cinslerden biri olması sebebiyle mozaik ırklar kategorisine de dahil olan bu canlılar, genetik yapıları sebebiyle soğuk hava şartlarına son derece sağlamdır ve klima adaptasyonları hayli güçlüdür.

Karakteristik özelliklerine bakıldığında vakit zaman eğitilme konusunda biraz inatçı olabilen ve özgürlüğüne düşkün olan Bernard’ların ömür müddeti, bu kategorideki öteki çeşitlerine nazaran 8-10 yıl ile biraz daha kısadır.

Bu ırklar, minimum 65-70 kilogramdır ve tartıları 120 kilograma kadar ulaşabilir. Uzunlukları ortalama 80-90 cm’dir ve erkekleri dişilere nazaran biraz daha iri ve uzundur.

Kaynaklar: Büyük Köpek Kulubü, Petlebi, Tree Hugger, Country Living, Pet Surfer, Pet Hayat, Köpek Koleji 1, 2, 3