Forum, Panel, Açık Oturum, Münazara Gibi Toplantı Türleri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Forum, Panel, Açık Oturum, Münazara Gibi Toplantı Türleri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Herkesin aynı şeyleri düşündüğü bir ortamda gelişme sağlanmaz, körler sağırlar birbirini ağırlar. Farklı şeylerin düşünülmesi ve düşünceler üzerine tartışılması ise gelişimin önünü açar. Ancak tartışmanın da türleri ve bazı kuralları vardır. Gelin en yaygın toplantı/tartışma türleri olan forum, panel, açık oturum, münazara, sempozyum nedir, özellikleri nelerdir tüm detaylarıyla görelim.

Kavga değil ama tartışmak güzeldi. Karşınızdaki insanın sizden farklı olan düşüncelerini duyar, bu düşüncelerin nedenlerini öğrenir ve kendi düşüncelerinizi aktarırsınız. Çoğu zaman amaç birinin kazanması değildir, yalnızca bir konu hakkındaki farklı düşüncelerin açığa çıkmasıdır. Forum, panel, açık oturum, münazara, sempozyum gibi tartışma türleri de tam bu nedenle yapılır ve yalnızca katılımcıların değil, kamuoyunun aydınlatılması amaçlanır.

Forum, panel, açık oturum, münazara, sempozyum gibi tartışma türlerini lise edebiyat dersinden hatırlarsınız. Hatta rekabetçi bir yapınız varsa bir münazaraya katılmış bile olabilirsiniz. Güzel ama tüm bu tartışma türlerini yan yana gördüğünüz zaman birbirinden ayırt etmek biraz zor olabilir. Gelin forum, panel, açık oturum, münazara, sempozyum nedir, özellikleri nelerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Toplantı türleri ve özellikleri:

Forum
Forum nedir?
Forum ne işe yarar?
Forum özellikleri
Panel
Panel nedir?
Panel ne işe yarar?
Panel özellikleri
Açık oturum
Açık oturum nedir?
Açık oturum ne işe yarar?
Açık oturum özellikleri
Münazara
Münazara nedir?
Münazara ne işe yarar?
Münazara özellikleri
Sempozyum
Sempozyum nedir?
Sempozyum ne işe yarar?
Sempozyumun özellikleri

Forum

Forum nedir?

Forum, farklı görüşlerdeki katılımcıların pek çok farklı görüşe sahip bir dinleyici kalabalığı önünde yaptıkları tartışma türüdür. Forum, bir başkan tarafından yönetilir. Tartışma konuları çoğu zaman toplumu yakından ilgilendiren önemli meselelerdir. Başkanın konuyu açıklamasıyla başlayan forum, katılımcıların konuşmalarıyla ve dinleyicilerin sorularıyla sürer.

Forum ne işe yarar?

Forum aslında toplu tartışma türlerinden bir tanesi kabul edilmemektedir. Çünkü belirli fikirlerin belirli kişiler tarafından savunulduğu bir tartışma türü değildir. Forum yapılmasının amacı, farklı görüşlere sahip pek çok dinleyicinin de fikirlerini ortaya koyarak konu uzmanlarına sorular sorması ve farklı düşünceler açığa çıkarmalarıdır. Bu nedenle forum katılımcıları uzman kişilerden oluşur.

Forum özellikleri:

Forumda amaç, pek çok tartışma türünde olduğu gibi söz konusu tartışmayı bir sonuca bağlamak değildir; tartışılan konu üzerinde belki de bugüne kadar hiç dile getirilmemiş düşünceleri ortaya çıkarmaktır. Forumda katılımcıları ve dinleyiciler birbirlerine rakip takım taraftarları gibi davranmazlar, nezaket ön plandadır.

Forum katılımcılarına dinleyiciler tarafından sorulan sorular kişisel değildir. Tüm odak noktası forum konusunda olmalıdır. Forumlar çoğu zaman bir sohbet havasında geçer. Çünkü zaten istenilen bir düşüncenin kazanması değil, aksine kazanan kaybeden gibi kavramlardan uzak bir tartışma ortamı oluşturmaktır.

Panel

Panel nedir?

Paneli bir forum gibi düşünebilirsiniz, aralarındaki tek ve en önemli fark panelde dinleyicilerden o an ya da panel sonrasında soru alınmıyor olmasıdır. Panelde sayıları 3 ile 6 arasında değişen konuşmacılar olur. Konuşmacılar, başkan kontrolünde 10 – 15 dakika konuşarak kendi düşüncelerini aktarırlar. Panel sonrası kısa bir forum yapılarak dinleyici soruları alınabilir.

Panel ne işe yarar?

Panelde de tıpkı forumda olduğu gibi kesin bir sonuca varılarak söz konusu tartışmaya bir kazanan ya da kaybeden yaratma amacı yoktur. Panele katılan tüm konuşmacılar konu hakkında farklı düşüncelere sahip insanlardır. Konuşmacıların her biri söz konusu tartışmaya kendi düşünceleri ile katılarak hem konuşmacılara hem de dinleyicilere daha önce belki de hiç akıllarına gelmemiş bir bakış açısı sunmaya çalışırlar.

Panel özellikleri:

Panelin en önemli özellikleri arasında konuşmacıların eşit sürede konuşmaları, sırayla konuşmaları ve önceden belirlenmiş olan konudan sapmamaları vardır. Tüm bunları uygulamak panel başkanının görevidir. Bu nedenle bu tür bir panel yapılacaksa tartışma kültürünü bilen ve hakim olmasa bile panel konusu hakkında bilgisi olan bir kişi panele başkanlık yapmalıdır.

Açık oturum

Açık oturum nedir?

Hangi televizyon kanalını açsak karşımıza çıkan açık oturum, en yaygın tartışma türlerinden bir tanesidir. Sayıları 3 ile 5 arasında değişen konuşmacının katıldığı açık oturum, bir dinleyici grubu önünde yapılabileceği gibi bir stüdyoda seyircisiz olarak yapılarak televizyonda ya da radyoda yayınlanabilir. Konuşmacılar birden çok kez söz hakkı alabilir ve tartışmalar çok daha hararetli geçebilir.

Açık oturum ne işe yarar?

Açık oturum da diğer tartışma türleri gibi sonunda bir kazananın olmadığı bir tartışma türüdür. Açık oturumun amacı, farklı görüşlere sahip kişilerin belirli konular hakkındaki düşüncelerini ortaya koymalarıdır. Açık oturumlarda tartışılan konular çok daha geniş kapsamlı olabileceği için dinleyiciler üzerinde bıraktığı etki çok daha farklı olabilir.

Açık oturum özellikleri:

Açık oturuma farklı düşüncelere sahip olarak katılan konuşmacılar, önceden belirlenmiş bir konu üzerindeki düşüncelerini söylerler. Amaç o konunun farklı özelliklerini konuşmak değil, o konuya farklı açılardan yaklaşmaktır. Diğer tartışma türlerinden farklı olarak tartışmalar çok daha hararetli olabilir ancak her zaman nezaket ön planda olmalıdır. Konuşmacıların süresini ve sırasını açık oturum başkanı belirler. Başkan her zaman tarafsız olmalı ve tüm katılımcıların eşit haklara sahip olduğunu unutmamalıdır.

Münazara

Münazara nedir?

Münazara, çoğu zaman farklı seviyedeki okullarda okuyan öğrencilerin tartışma kültürünü geliştirmek amacıyla yapılan bir tartışma türüdür. Münazaralarda bir tez ve antitez vardır ve iki grup bunları birbirlerine karşı savunurlar. Diğer tartışma türlerinden farklı olarak münazaranın bir kazananı vardır. Münazarayı kazanan grup, kendi düşüncesini en iyi şekilde savunmuş gruptur.

Münazara ne işe yarar?

Münazaranın amacı, diğer tartışma türlerinden farklı olarak toplumu aydınlatmak değildir. Münazaranın amacı, öğrencilere tartışma kültürünü öğretmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır. Bu bir yarışma olsa bile konuşmacılar birbirlerine birer rakip takım taraftarı gibi davranmazlar. Önemli olan karşı tarafı dinlemek ve söylediklerini analiz ederek kendi savlarınızla onun yanlışlarını ortaya çıkarmaktır.

Münazara özellikleri:

Münazaralarda bir jüri vardır. Jüri, konuşmacıları değerlendirir ve sonunda bir kazanan belirler. Münazaraya 1 ile 4 kişiden oluşan iki grup katılır. Her grubun bir başkanı vardır. Münazara, başkanların grupları ve savunacakları konuları tanıtmalarıyla başlar. Bu tanıtma ardından gruplar kendi aralarında bir görüşme yaparlar. Görüşme sonucuna göre grup sözcüsü söz alır ve savunmasını yapar.

Sempozyum

Sempozyum nedir?

Bilgi şöleni olarak da anılan sempozyum aslında bir tartışma türü değildir ancak panel ve forum gibi tartışma türleri ile benzer bir yapıya sahip olduğu için bu kapsamda değerlendirilebilir. Sempozyum, bir konu hakkında yapılan ve bazen birkaç gün süren seri konuşmalardır. Çoğu zaman sempozyumlarda akademik konular ele alınır.

Sempozyum ne işe yarar?

Sempozyumların temel amacı, halkın genelini bilgilendirmek değil o konunun uzmanlarını yeni gelişmelerden haberdar etmek ve farklı düşüncelerden bahsetmektir. Sempozyumların dinleyicileri çoğu zaman farklı günlerde konuşma yapacak katılımcılardan oluşmaktadır.

Sempozyumun özellikleri:

Sempozyumun özellikleri etkinliğe göre değişiklik göstermektedir ancak bazı temel kuralları elbette vardır. Sempozyumda o gün yapılacak konuşmalar oturum olarak adlandırılır. Oturum başkanı konuşmacıları ve konuyu tanıtarak oturumu başlatır. Bir oturumda 3 ile 6 arasında katılımcı konuşabilir. Konuşma süreleri 30 dakikadan fazla olmaz. Sempozyumlarda bir tartışmadan ziyade farklı noktalardan ele alınan bir konu vardır.

En yaygın tartışma türlerinden olan forum, panel, açık oturum, münazara, sempozyum nedir, özellikleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Bu tartışma türleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir.