İnsanlar Artık “Ruh Sağlığımı Bozuyor” Diyerek Haberleri Takip Etmiyor: Türkiye’de Haber Kanallarına Güven Kalmadı

İnsanlar Artık “Ruh Sağlığımı Bozuyor” Diyerek Haberleri Takip Etmiyor: Türkiye’de Haber Kanallarına Güven Kalmadı

Reuters’ın 2022 Dijital Haber Raporu, hem Türkiye’de hem de dünyada haberleri takip etmeyi bırakanların sayısının bu yıl da arttığını gösterdi. Araştırmaya katılan pek çok katılımcı, haberlerin ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle son yıllarda yalnızca Türkiye değil, tüm dünyada gördüğümüz haberlerin büyük bir çoğunluğu kötü haberlerden oluşmaya başladı. Hepimizin gördükçe daha da üzülmesine neden olan bu haberlerin insanlar üzerinde yarattığı değişim, Reuters’ın düzenlediği 2022 Dijital Haber Raporu ile ortaya kondu.

Reuters Enstitüsü tarafından paylaşılan rapor, Türkiye dahil 46 ülkede 93 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlara yer verdi. Araştırma, her 10 kişiden dördünün ‘bazen’ ya da ‘çoğunlukla’ haberleri takip etmekten kaçtığını gösterdi. Bu oran, 2017 yılından bu yana %9 oranında arttı.

Haberleri takip etmeyi bırakanların sayısı bazı ülkelerde 5 yılda iki katına çıktı:

Araştırma, İngiltere ve Brezilya gibi bazı ülkelerde haberleri takip etmekten kaçınanların sayısının son beş yılda neredeyse iki katına çıktığını gösterdi. Çalışmaya katılan kişiler arasında 35 yaş ve altı grubuna girenlerin %36’sı, haberleri takip etmenin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan bazıları şu şekildeydi:

 • %43’ü haber akımında siyasete ve koronavirüse çok fazla yer verildiğini söylüyor.
 • %47’si haber akımıyla halen çok ilgilendiğini söylüyor (2020’den bu yana %20 oranında düşüş yaşandı).
 • %29’u haberlere olan güvenlerinin azaldığını ve haberlerin ‘güvenilmez’ veya ‘taraflı’ olduğunu belirtiyor.
 • Geleneksel haber kurumları genç nesillere ulaşmakta zorlanıyor.
 • 18 – 24 yaş arası gençler, genellikle sosyal medya platformları aracılığıyla haber tüketiyor.
 • 18 – 24 yaş arası gençlerin yalnızca %23’ü haber uygulamalarını veya web sitelerini kullanıyor.

Türkiye’de durum ne?

 • Katılımcıların sadece %36’sı haber kurumlarına güveniyor.
 • %42’si haberciliğe ‘çoğunlukla’ güveniyor.
 • %17’si etrafındaki insanlarla tartışmaya yol açtığı gerekçesiyle haberlerden kaçınıyor.
 • %16’sı haberlerin kendilerini ‘güçsüz’ hissetmelerine yol açtığını belirtiyor.
 • %38’i haber kurumlarının siyasi olarak kutuplaştığını ve taraflı olduğunu düşünüyor.
 • %5’i haberleri hiç takip etmiyor.