Kuyruk Yüzgeçleri Balıklarda "Dikey"ken Balina Gibi Deniz Memelilerinde Neden "Yatay"dır?

Kuyruk Yüzgeçleri Balıklarda “Dikey”ken Balina Gibi Deniz Memelilerinde Neden “Yatay”dır?

Eğer deniz memelileri evrimleşmeseydi günümüzde yürüyebilecekleri hiç aklınıza gelir miydi? Peki bunun balina ve yunusların kuyruklarının yatay olmasıyla da ilgisi olduğunu biliyor muydunuz?

Balıkların aksine balina ve yunus gibi deniz memelileri başka hayvanlardan evrimleşerek deniz canlısı hâline gelmişlerdir.

Deniz memelilerinin hangi hayvanlardan evrimleşerek günümüzdeki görünümlerine kavuştuğunu ve balıklardan ne gibi farkları olduğunu birlikte inceleyelim.

Dört ayaklı hayvanlardan evrimleştiler!

Kuyruk yüzgeçleri suyu itmek için kullanılır. Balık kasları omurgayı bir yandan diğer yana hareket ettirir. Bu nedenle vücudu kaygan bir hareketle ileri doğru itmek için dikey bir yüzgeç gereklidir.

Ancak deniz memelilerinın evrimleşme sürecinde arka uzuvlarının yok olmasına rağmen hâlâ körelmiş pelvis kemiklerine sahiplerdir. Balıkların aksine balinalar ve yunuslar, vücutlarının altında uzuvları olan dört ayaklı kara canlılarından evrimleşerek günümüze kadar gelmişlerdir.

Balinaların ve yunusların ilk ataları: Pakicetus

Deniz memelileri bugünkü formuna kavuşana kadarki 50 milyon yıllık evrim sürecine ait elimizde birçok fosil bulunmaktadır. Bu fosillerin en eskisine gittiğimizde karşımıza çıkan canlı ise Pakicetus’tur.

Pakicetus’un, balinaların ve yunusların ilk memeli atası olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Pakistan sınırlarında yaşadığı bilinen Pakicetus, balık yiyen etçil bir hayvandır.

Deniz memelilerinin kuyruklarının işlevleri de var.

Tabii deniz memelileri evrimleşme sürecinde kuyruklarını kullanmaya devam ettikleri için bu kuyruklar körelmemiştir. Örneğin balinalar bir iletişim biçimi olarak su yüzeyine vururlar ya da su altındaki avlarını bu şekilde sersemletirler.

  • Kaynaklar: Prof. Adriana Heguy, U.K. Whales, American Museum of Nature History
İLGİLİ HABER

İLGİLİ HABER