Meta, 11 Ekim’de Türkiye’de Sözlü Savunma Verecek: Toplantıya Herkes Katılabilecek!

Meta, 11 Ekim’de Türkiye’de Sözlü Savunma Verecek: Toplantıya Herkes Katılabilecek!

Meta’nın Türkiye’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası hakkında sözlü savunma vereceği tarih açıklandı. Toplantıya isteyen herkes izleyici olarak katılabilecek.

Türkiye’de 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”u ihlal ettiği iddiasıyla gündemde olan Meta’nın savunma toplantısı, 23 Ağustos’tan ileri bir tarihe ertelenmişti. Rekabet Kurumu, bu savunmanın yapılacağı toplantı tarihini bugün duyurdu. Duyuruya göre Meta, çatısı altındaki şirketler ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., 11 Ekim 2022 tarihinde sözlü savunma yapacak.

Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan duyuruda Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Ltd. Şti.’nin 11 Ekim 2022 saat 10.30’da sözlü toplantı yapacağı bildirildi. Bununla birlikte sözlü savunmaya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişiler için de önemli bir bilgiye yer verildi.

Şikâyetçiler, bilgi ve belgelerle başvurarak toplantıda söz alabilecek:

Kurum, toplantıda söz almak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Ekim 2022 mesai saati sonuna kadar başvurmaları gerektiğini açıkladı.

Toplantıya şikâyetçi olmadan siz de katılabilirsiniz:

Meta’nın sözlü savunmasını yapacağı toplantıya dinleyici olarak katılmak istiyorsanız, toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar katılım formunu doldurmanız gerekiyor. Toplantıya katılım isteği formuna erişebilir ve doldurabilirsiniz.

Meta ve Madoka Turkey’in ihlal ettiği iddia edilen 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi:

“Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.”

İLGİLİ HABER