Neredeyse Tüm Cisimlerin Gölgesi Varken Ateşin Gölgesi Neden Yoktur?

Neredeyse Tüm Cisimlerin Gölgesi Varken Ateşin Gölgesi Neden Yoktur?

Bir mum yaktığımızı ve onu duvar kenarına yaklaştırdığımızı hayal edelim. İnce ve uzun mumun yansıması duvarda mevcuttur lakin ateşin gölgesi nerededir? Bu işte bir tuhaflık var üzere.

Peki bir cismin yahut unsurun gölge oluşturabilmesi için gerekli olan durumlar nelerdir ve bu noktada ateş, hangi farklılıklara sahiptir?

Bu soruya yanıt verebilmek için öncelikle bilimin ışığında gölgenin ne olduğuna bakalım.

Gölge, ışık ışınlarının bir yüzeye ulaştığı durumda ve bir obje tarafından engellendiğinde oluşan karanlık bir alan veya şekildir. Gölge, ışık kaynağı ile gölgenin oluşacağı obje ortasında sırf opak bir öge yerleştirildiğinde oluşabilir.

Bazı ışık kaynakları ve hususlar, gölge oluşturma yeteneğine sahip değildir. Bu unsurlar, birtakım durumlarda ışık ışınlarını kesebilir ve yüzeyde anlık gölgeler oluşturabilir. 

Peki bu, ateşin gölgesi olabileceği manasına gelir mi?

Aslında karşılık hem evet hem hayır. Ateşin gölgesi yoktur zira ışık, bir objenin içinden geçmediğinde gölgeler oluşturur. Bu sebeple güçlü bir ışık kaynağı, parlak bir alevin üzerinden geçtiğinde gölge oluşmadığı net bir formda görülebilir. 

Kısaca hiçbir iki ışık demeti, direkt etkileşime giremez. Ateş bir ışık kaynağıdır ve ışık kaynaklarının gölgesi yoktur. 

Bir öteki taraftan ateşin gölgesi olabilir lakin bu, düşünüldüğü üzere değildir.

Alevler kendi başlarına gölge oluşturamasa da yansıtılan ışık ışınının rastgele bir kısmı kırıldığında yahut kesildiğinde gölge oluşabilir. Gölge alanı çoğunlukla ışının en az ölçüde ışık aldığı alandır.

Işının epey az ölçüde ışık alan dimer alanı, onu saptıran yahut kısıtlayan opak objenin formunu alır. Bu ışık demeti, alevler tarafından engellenirse yahut yine yönlendirilirse lakin bu formda bir gölge oluşabilir.

Ayrıca yangın alevlerinin, ışığı engellemesi yahut saptırması mümkündür.

Yangınla birlikte çok sayıda çeşitli hidrokarbon bileşeni ve alev tarafından yakılan yakıt yahut oksijen molekülleri açığa çıkar. Yangın başladığında atmosfere; karbondioksit, su buharı, kurum ve öbür kirletici unsurlar salınır. 

Bu sebeple alevin sıcak hava içermesi üzere kolay bir sebepten ötürü, ışık ışınındaki ışık sapmaya uğrayabilir ve kendi gölgesini oluşturabilir. 

Peki alevlenen ateşin gölgesi nasıl oluşur?

Sıcak hava ve alev sonunu çevreleyen soğuk hava, ışığın ileri itme tesirinden ötürü uzağa hakikat bükülmesine sebep olabilir. Tıpkı bir kamera merceğinde olduğu üzere, iki farklı gereç ortasındaki sapma arayüzlerinde kırılmalar gerçekleşir.

Alev, sıcak hava ve kimi kirletici hususlar içerdiğinden, ışık demeti içindeki ışığı saptırır ve kendi gölgesini oluşturur. Bu sebeple; alevlenen ateşin ve öbür elementlerin oluşturduğu gölgeler, dans eden dalgalar üzere görünür.

Bunun yanında, bir ateşin gölgesini görebilmek için alevlerin içinden geçen ışık demetinin, ateşin parlaklığından daha parlak olması gerekir. 

Alev yahut ateşten geçen ışık, alev ışığına nazaran sönükse, ateşin ürettiği ışık alanı loş alanı doldurur ve böylelikle gölge oluşmaz.

Örneğin gece karanlığında bir kamp ateşinde loş bir el feneri yaktığınızda, alevlerin gölgesi düşmez. Ancak daha parlak ve güçlü bir ışık, beraberinde ateş ve dumandan gelen ısıyla birlikte bariz bir gölge oluşturur. 

Kaynaklar: West Texas A&M University, Physics Stack Exchange, Engineerine

Işık ve gölge hakkındaki öteki içeriklerimiz: