'Orta Gelirliye Konut Kampanyası' Resmi Gazete'de: İşte Faydalanmak İsteyenler İçin Maksimum Hane Geliri Sınırı

'Orta Gelirliye Konut Kampanyası' Resmi Gazete'de: İşte Faydalanmak İsteyenler İçin Maksimum Hane Geliri Sınırı

6865 sayılı Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Orta gelirliye konut kampanyasının tüm çerçevesi belirlendi.

Ocak ayında duyurulan ve orta gelirli hanelerin ev sahibi olmasını amaçlayan konut kampanyasına dair yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. “Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar” ile konut finansmanının çizgileri net bir şekilde çizildi.

Kararda konut finansmanı sağlanabilecek konutlar, finansman katkılarından yararlanma şartları, hazine katkısında uygulanacak vade, faiz ve kâr payı oranları, azami konut ve finansman fiyatları, ödeme planları ve esnek ödeme uygulaması dair finansmana dair tüm detaylar yer aldı.

Yeni konut finansman programı:

Hangi konutları kapsayacak?

 • Daha önce satışı yapılmamış, yüklenicilerin mülkiyetinde olan ve inşaatı %100 oranda tamamlanmış konutlar,
 • Yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projeleri,
 • Gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalara garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projeleri.

Konut şartları:

Finansman, gayrimenkul uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarının her ikisi için de üst limite sahip olacak. Konut değeri veya konutun satış tutarı,

 • Birinci bölge için 9 milyon TL,
 • İkinci bölge için 5 milyon TL,
 • Üçüncü bölge için 3 milyon TL’yi geçemeyecek.
Birinci bölge: İstanbul
İkinci bölge: Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla
Üçüncü bölge: Diğer iller

Finansmandan kimler yararlanabilecek?

 • 18 yaş ve üzeri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunmaması (Konut dışında arsa, dükkan gibi gayrimenkul sahipliği olanlar finansmandan yararlanabilecek),
 • Herhangi bir konut tapusunda %50’den fazla hisse sahibi olmamak,
 • Birden fazla hisseli konut tapusu sahipliği varsa, bu hisseler %50 altında olsa bile finansmandan yararlanılamayacak.
 • Bir yıl içinde konut satın alacağı ilde herhangi bir konut satışı yapmamış olanlar (Hisseli konut satışları hariç)
 • Varsa, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan bireysel nitelikli kredilerin ödemelerini bitirmiş olmak,
 • Bir yıl içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak (Genel sağlık sigortası prim ödemeleri bu kapsamda değil)
 • Birinci bölge için azami net hane geliri 80 bin TL, ikinci bölge için 65 bin TL ve üçüncü bölge için 45 bin TL şartına uymak.

Finansman desteği vade, faiz ve kâr payı oranları:

Konut finansmanı, 15 yıl vade ile kullandırılacak. Esnek ödeme uygulamasında vade, 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek.

 • 2 milyon TL’ye kadar olan finansman tutarı için faiz/kâr payı oranı: %0,69
 • 2 milyon TL – 4 milyon TL finansman tutarı için faiz/kâr payı oranı: %0,79
 • 4 milyon TL – 5 milyon TL finansman tutarı için faiz/kâr payı oranı: %0,99

En fazla 5 milyon TL finansman sağlanacak.

Azami finansman tutarları, raporlanan konut değerinin %90’ını geçmemek üzere,

 • Birinci bölge için 5 milyon TL,
 • İkinci bölge için 3 milyon TL,
 • Üçüncü bölge için 2 milyon TL olacak.

Bankaların sunacağı esnek ödeme uygulaması:

Hazine katkısının talep edilmemesi durumunda bankalar, konut finansmanına ilişkin esnek ödeme planları sunabilecek. Bu uygulamanın şartları ve detayları şu şekilde:

 • Esnek ödeme planları, yüklenici katkısını içermek zorunda (Konut satış bedeli üzerinden %5 katkı payı)
 • Geri ödeme planlarında ilk üç yıldaki taksit tutarı hane gelirinin %30’unu aşarsa bankalar, bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit planında ilgili ayda alması gereken anapara ve faiz oranı/kâr payı tutarını, finansman ile aynı faiz oranı/kâr payı ile kalan anapara üzerine ekleyerek erteleyebilecek.

Düzenlemeye uymayanlara cezalar:

 • Konut değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde raporu düzenleyen gayrimenkul uzmanı veya değerleme kuruluşu hakkında 6362 sayılı Kanun’un 76. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari para cezası, 10 kat artırılarak uygulanacak.
 • Uygulanacak idari para cezası tutarı, finansmana konu olan konutun satış bedelinin %10’undan az olmayacak.
 • Bankaların haksız olarak verildiği tespit edilen katkı tutarı, gecikme zammıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek.
 • Yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunan kişilere, kullanılan finansman tutarının %5’i kadar para cezası verilecek.
 • Yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunan yüklenicilere, konut satış bedelinin %25’i kadar para cezası verilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara buradan ulaşabilirsiniz.

Orta gelirliye konut kampanyasının detayları:

İLGİLİ HABER