Pilotun Mecbur Kalacağı Olumsuz Bir Durumda Uçağı Aksi Biçimde Uçurabilmek Mümkün mü?

Pilotun Mecbur Kalacağı Olumsuz Bir Durumda Uçağı Aksi Biçimde Uçurabilmek Mümkün mü?

Uçak her ne kadar süratli ve konforlu seyahatin vazgeçilmez bir yolu olarak görülse de tahminen de bu taşıt, çoğumuzun fobileri ortasında. Hele ki uçağın karşıt dönmek zorunda kalması üzere aksi durumlar, işlerin daha da karmaşık bir hâl alması manasına gelmekte.

Sözü daha fazla uzatmadan uçakların zıt bir formda uçmalarının nasıl mümkün olabildiğine ve böylesine bir felaket senaryosundan hangi uçakların sağ çıkabileceğine bakalım.

Bir uçağın karşıt biçimde uçabilmesi için gerekli olan dört farklı uçuş bileşeni vardır. 

Bir uçağa tesir eden ve uçuş için gerekli olan dört kuvvet; itme (güç), sürükleme, kaldırma ve yer çekimi kuvvetidir. Bu dört bileşenden üçü, uçak aykırı dönse bile çabucak hemen tıpkı fizikî gücü uygulamaya devam eder. 

Bunun sebebi, bir uçağın olağan uçuşuna devam etmesi ya da karşıt çevrilmiş olmasına bakılmaksızın, temelde uçma biçiminin tıpkı kalmasıdır. Uçak her ne tarafta uçarsa uçsun şayet havada kalacaksa, kaldırma kuvvetine kesinlikle sahip olmalıdır.

Ters biçimde uçmanın sorunlarından biri, bir uçağın ekseriyetle yalnızca sağ tarafı üst gerçek uçarken, kaldırma kuvveti üretecek biçimde tasarlanmış olmasıdır.

Bunun nedeni, kanat profillerinin üst kısımlarının büyük oranda yuvarlatılmış, alt kısımlarının ise düz olacak biçimde tasarlanmasıdır. Bu durumda hava, uçağı üst bölgelerde altlardan daha süratli hareket etmesi için zorlar. 

Farklı hava suratları sebebiyle uçağın kanatların alt kısımlarında, daha yüksek basınçlar oluşur. Kanatların üzerinde ise bu basınç tam zıddı bir biçimde düşer. Aslında basınçtaki bu fark, uçakların kaldırma kuvvetini nasıl üretebildiğini ve havada uçabildiğini açıklar.

Kısaca uçak karşıt çevrildiğinde bu tesir tam aykırısı olur ve bu hava taşıtı, doğal olarak kaldırma kuvveti yerine aşağı gerçek bir kuvvet üretir.

Uçağın aksi çevrilmesiyle aşağı gerçek artan kuvvet, sadece hücum açısı farklılaştırılarak değiştirilebilir. Bu durum ise kanatların ön kısımlarının üzerinden uçan hava akımının yaptığı açıdır. 

Kanat profili yalnızca sağ taraf üstteyken kaldırma kuvveti üretecek bir biçimde tasarlanmış olsa bile, bu sırf seyir ve tırmanma sırasında gerçekleşebilir. Tam aksisi bir durumda uçağı aşağı indirmek mümkün olmaz. 

Normal kaidelerde pilot, iniş yapmak için havaalanına hakikat yöneldiğinde uçağın burnunu öne yanlışsız şayet ve hamle açısını değiştirir.

Pilotun bu hareketi, kaldırma kuvvetinin tesirini azaltır ve uçağın irtifası düşüşe geçer. Tıpkı mantık, uçak zıt çevrildiğinde de geçerlidir. Kanat profilinin formu her ne olursa olsun pilot, atak açısını değiştirebilir ve kanatların altından yüksek basınç alanı yaratarak, kaldırma kuvvetini harekete geçirebilir.

Pilotun, bunu uçak zıt bir biçimdeyken yapması için, uçağın burnunu kaldırması gerekir. Ama uçağın aykırı dönmesiyle bir arada her şey bilakis döner ve bu durum, uçuş esnasında uçağın burnunun aşağı indirilmesine benzeri.

Örneğin akrobatik ve dublör uçaklar üzere aksi uçuş için tasarlanan uçaklar, çok daha kolay kanat profillerine sahiptir.

Bu uçaklardaki kanatlar, hem alttan hem de üstten yuvarlatılır ve havanın altta ve üstte birebir süratte hareket etmesi sebebiyle kaldırma kuvveti, simetrik bir kanat profili oluşturur. 

Simetrik kanat profillerinin emeli ise uçakların açıları karşıt çevrilmiş olsa bile sağ tarafları yukarıdaymış üzere tıpkı biçimde uçabilmeleridir. Bu tıp uçaklarda pilotların kaldırma kuvveti oluşturma formülleri, tamamen hamle açısına bağlıdır. 

Özetle “Uçaklar, nasıl aykırı uçabilir?” sorusunun yanıtı, kaldırma kuvveti üretebilmelerinde gizlidir. Bu durum atak açısının değiştirilmesi ve farklı kanat profilleri ile gerçekleştirilir.

Peki tüm uçaklar aykırı uçabilir mi?

Gösteri uçakları ve akrobatik uçaklar, özel olarak sağ tarafı üst yahut aksi uçacak bir biçimde tasarlanır. Bu sebeple aykırı bir uçuş, onlar için bir sorun teşkil etmez. Fakat pilot aksi durumdayken kaldırma kuvvetini harekete geçirebilmek için atak açısını gerçek bir halde ayarlamalıdır ve bu durum, yolcu uçakları dahil olmak üzere diğer uçak çeşitlerinin tasarımı gereği hayli zorlayıcı olur.

Yine de ticari yahut yolcu uçağının pilotu uçağı aykırı çevirebilecek uzmanlığa sahipse, teorik olarak kısa bir müddetliğine olsa da zıt uçuş yapması mümkündür. Ancak bu tehlikeli ve deneyim isteyen bir durumdur ve kısaca her uçak, buna elverişli değildir.

Flight sinemasından bir kesitte, bir yolcu uçağının kısa müddetliğine de olsa ters uçuşa mecbur kaldığı senaryoyu görmek mümkün:

Kaynaklar: BBC Science Focus, Sky Tough, Simple Flying

Uçaklara dair öbür içerikler: