Rekabet Kurumu, Duracell'e Soruşturma Açtı: İşte Nedeni

Rekabet Kurumu, Duracell’e Soruşturma Açtı: İşte Nedeni

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin ve hatta dünyanın en tanınan pil üreticilerinden Duracell‘e soruşturma açtığını duyurdu. Yapılan açıklamaya nazaran Duracell, alıcıların ve müşterilerin kısıtlanmasına yol açan bazı ticari uygulamalarda bulunuyordu. Kurum, Duracell ile ilgili bulguların önemli ve kâfi olduğunu, bundan kaynaklı olarak da soruşturma açıldığını belirtti.

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Duracell’in 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek. Şirket, hususla ilgili bir açıklama yapmadı fakat büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir üzere görünüyor.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama:

Hızlı tüketim malları dalında pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’nin alıcılarının tekrar satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettiği savına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, evrakları ve yapılan tespitleri 07.09.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Şurası, bulguları önemli ve kâfi bularak; Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-41/786-M sayı ile karar vermiştir.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. unsuru ne diyor?

Madde 4- Belirli bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama gayesini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası mutabakatlar, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu tıp karar ve hareketleri hukuka karşıt ve yasaktır.

Bu haller, bilhassa şunlardır:

a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veyahut satım kaidelerinin tespit edilmesi,
b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,
c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da öbür davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veyahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki şahıslara farklı koşulların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği yahut ticarî teamüllere karşıt olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte öbür mal yahut hizmetin satın alınmasının mecburî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin başka bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri koşuluna bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait kuralların ileri sürülmesi,

Bir muahedenin varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu hareket içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu harekette bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.