Rekabet Kurumu, Meta'ya, "Threads" İçin Soruşturma Başlattı: İşte Nedeni

Rekabet Kurumu, Meta’ya, “Threads” İçin Soruşturma Başlattı: İşte Nedeni

Rekabet Kurumu, toplumsal medya devi Meta’ya yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya nazaran açılan soruşturmanın nedeni, bu sefer Threads. Evet, Meta’nın X’e rakip mikroblog platformundan bahsediyoruz.

Rekabet Kurumu açıklamasına nazaran Meta, Instagram ile Threads’i birbirine bağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. hususunu ihlal etmiş olabilir. Bulguların önemli ve kâfi olduğunu belirten Rekabet Kurumu, mevzuyu inceleyecek ve şayet rekabete karşıtlık tespit ederse Meta’ya ceza kesecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. unsurunu ihlal ettiği savına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, doküman ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Konseyi, bulguları önemli ve kâfi bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir.

 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. unsuru ne diyor?

Madde 6- Bir yahut birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına veya öbürleri ile yapacağı muahedeler ya da birlikte davranışlar ile berbata kullanması hukuka alışılmamış ve yasaktır.

Berbata kullanma halleri bilhassa şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına diğer bir teşebbüsün girmesine direkt yahut dolaylı olarak mani olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan aksiyonlar,

b) Eşit durumdaki alıcılara birebir ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı kaideler ileri sürerek, direkt yahut dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal yahut hizmetle birlikte, öbür mal yahut hizmetin satın alınmasını yahut aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın yahut hizmetin, öbür bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kaidesine bağlanması ya da satın alınan bir malın makul bir fiyatın altında satılmaması üzere tekrar satış halinde alım satım koşullarına ait sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak diğer bir mal yahut hizmet piyasasındaki rekabet şartlarını bozmayı amaçlayan aksiyonlar,

e) Tüketicinin ziyanına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.