Riskli Araç Kümelerinde Zarurî Trafik Sigortası İçin Yeni Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Riskli Araç Kümelerinde Zarurî Trafik Sigortası İçin Yeni Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında teknik olarak tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir karar yer aldı. Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik isimli karar, artık birtakım vatandaşların mecburî trafik sigortası yaptırırken zorlanmayacağını gözler önüne seriyor. 

Sigorta şirketleri, zarurî trafik sigortası yaptıkları birtakım araçlarda sorun çıkarıp, teklif vermekten kaçınıyorlar. Bunun nedeni ise birtakım araçların başkalarından çok daha fazla hasar frekansına sahip olması. İşte Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, bu durumda kalan bir vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), teklif verilemeyen araçlar için prim belirleyici olacak. Bu sayede aracın trafikte sigortasız dolaşması engellenmiş olacak.

Kararda şu tabirler yer alıyor:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci unsurunun birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen müddet içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının kümesine bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim meblağlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Hükümet, 2017 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı ile “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurdu. Bu havuz, hasar frekansı yüksek olan araçları tek bir sigorta şirketine değil, birden çok şirkete dağıtıyordu. Bu kategorideki araçlar nedeniyle doğan yüksek maddi risk, bu sayede paylaştırılıyordu. Bugün alınan karar hem sigorta şirketlerinin hem de hasar frekansı yüksek olan araçlara sahip olan vatandaşın işini kolaylaştıracak.