Sahibinden.com Hakkında 'Aşırı Fiyat Uygulaması' Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Sahibinden.com Hakkında 'Aşırı Fiyat Uygulaması' Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Şirket, hakîm durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullanmakla suçlandı.

Türkiye’nin en büyük ikinci el alışveriş platformlarından olan Sahibinden.com, bugün Rekabet Kurumu’nun radarına girdi. Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’a sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kurum, konu hakkında internet sitesinde duyuru paylaştı.

Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan duyuruda Sahibinden.com’un 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine ön araştırma yürütüldüğü ve bu önaraştırmanın karara bağlandığı paylaşıldı. Kurum’un bu kararı, platform hakkında soruşturma başlatmak oldu.

Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com açıklaması:

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.”

Sahibinden.com’a daha önce farklı soruşturmalar açılmıştı:

İLGİLİ HABER

İLGİLİ HABER

4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi nedir?

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.