Şirketlere Tek Seferlik 'Ek Deprem Vergisi' Geliyor

Şirketlere Tek Seferlik 'Ek Deprem Vergisi' Geliyor

TBMM’de kabul edilen bir kanun teklifi ile kurumlar vergisi mükelleflerine ek deprem vergisi getirildi. İki taksit olarak uygulanacak deprem vergisinden kaçınmak ya da diğer giderlerle mahsuplaştırmak mümkün olmayacak.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), kurumlar vergisine tabi olan mükelleflere ek vergi getirildi. Deprem için getirilen bu ek vergi, bir seferlik olacak.

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre kurumlar vergisi mükellefleri, 2022 yılındaki istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 vergi ödeyecekler. Ayrıca, kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 vergi yükü olduğu tespit edilen istisna kazancın yüzde 5’i kadar da ek vergi uygulanacak.

Ek deprem vergisini mahsuplaştırmak mümkün olmayacak

Şirketler, ödemeleri gereken vergileri farklı giderler ile dengeleyebiliyor, yani mahsuplaştırabiliyorlar. Ancak ek deprem vergisinde böyle bir şey söz konusu olmayacak. Kapsama giren tüm şirketler, bu vergiyi ödemek zorunda olacak. Deprem bölgesi ilan edilen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesindeki mükellefler ile kapsam dışında tutulacak, diğer mükellefler ise ilerleyen günlerde belirlenmiş olacak.

Ek deprem vergisi kapsamına alınacak işletmeler, bu vergiyi iki taksit olarak ödeyecekler. Bu taksitlerden ilki, kurumlar vergisinin yasal ödeme süresi olacak. İkinci taksit ise kurumlar vergisinin ödenmesi gereken son tarihi takip eden dördüncü ay itibarıyla ödenecek. Bu ek vergi ile milyar lirayı aşan para toplanması bekleniyor.

İLGİLİ HABER