Tehlikelere Karşı Uyguladıkları Savunma Tekniklerine Hem Gülüp Hem Şaşırabilirsiniz: Pangolinler Hakkında 9 Farklı Bilgi

Tehlikelere Karşı Uyguladıkları Savunma Tekniklerine Hem Gülüp Hem Şaşırabilirsiniz: Pangolinler Hakkında 9 Farklı Bilgi

Memeli canlılar dediğimiz vakit hepimizin aklına ortak özelliklere sahip birkaç hayvan gelecektir. Pekala aklınıza gelen canlılar ortasında yerde sürünür üzere hareket edip böcek yiyen derisi pullarla kaplı bir çeşit var mı? Muhtemelen yoktur zira tüm bu özelliklere sahip bir canlı olan pangolin pek bilinmiyor, bilinse bile göğüslü olduğu üzere birtakım temel özellikler hiç duyulmamış oluyor.

Asya ve Afrika kıtasında yaşayan bir canlı tipi olan pangolinler, derisi pullarla kaplı tek memelidir. Bu eşsiz özelliği maalesef kaçak avcıların da dikkatini çekiyor. Farklı bölgelerde yaşayan farklı tipleri kaçak avcılar tarafından sistematik olarak avlanan pangolinlerin yasa dışı satış fiyatı her geçen gün artıyor. Bunun manası, yakında onlardan geriye sadece şu an okuduğunuza benzeri içerikler kalacak demek oluyor.

Pangolinler hakkında farklı bilgiler:

 • Eşi gibisi olmayan bir zırha sahip.
 • Pangolin ismi, uyguladıkları savunma tekniğinden geliyor.
 • Her yıl on milyonlarca böcek yerler.
 • Bilinen sekiz farklı pangolin tipi var.
 • Boyutları düşündüğünüzden daha uzun olabilir.
 • Pangolinler kaçak avcıların gözdesi pozisyonunda.
 • Her doğumda tek bir yavru dünyaya getirirler.
 •  Pangolinler yakında büsbütün yok olacak.

Eşi gibisi olmayan bir zırha sahip:

Vahşi tabiatta yaşayan her canlının bir tıp kendini savunma sistemi vardır. Pangolinler ise savunma düzeneklerini sırtlarında taşıyorlar. Bizim tırnaklarımızı ve saçlarımızı, gergedanların boynuzlarını, balinaların dişlerini, yırtıcıların pençelerini oluşturan keratin unsurundan meydana gelen pangolin pulları, bu canlılara güçlü bir müdafaa sağlıyor. Karnındaki küçük bir bölge dışında pangolinin bedeninin tamamı bu güçlü pulların muhafazası altında.

Pangolin ismi, uyguladıkları savunma tekniğinden geliyor:

Pangolinlerin bedeninin tamamı kollayıcı pullarla kaplıdır, karınları hariç. Bu nedenle tehlike hissettikleri anda karınlarını müdafaaya alırlar. Pangolinler onlara dokunulduğunda, yakalandıklarında ya da bir halde tehdit hissettiklerinde çabucak yuvarlanarak başını, karnını ve ön ayaklarını kapatacak biçimde top hâline gelir. Bu durumdayken kuyruğu ile hücum yapması mümkündür. Yaptığı savunma hareketi Malayca lisanında ‘silindir’ manasına gelen ‘penggulung’ sözü ile tanımlanmıştır ve bugün kullandığımız pangolin ismi bu formda ortaya çıkmıştır. Pangolinler karınca yedikleri için ‘pullu karıncayiyen’ olarak da anılırlar. 

Her yıl on milyonlarca böcek yerler:

Pangolinlerin bir numaralı beslenme tercihi böcekler ve larvalardır. Özel hafriyat teknikleri ile derinlerde olan böcekleri bile avlayabilirler. Pangolinlerin yılda yaklaşık 70 milyon yani günde ortalama 200 bin böcek yedikleri kestirim ediliyor. Bu kadar ağır bir tüketime karşın pangolinlerin ekosisteme tek bir ziyanı yok, tersine yararları var. Bilhassa termit ve karınca yuvalarını kazarak bunları yemeyi seven pangolinler, toprağın havalanmasını sağlayarak sıkışmış toprağın gerekli su ve besin hususlarını almasına yardımcı oluyorlar. Pangolinin kazdığı topraklar daha verimli hâle gelir. Böylelikle öteki canlılar için de besin ve yuva ortaya çıkıyor.

Bilinen sekiz farklı pangolin çeşidi var:

Eteneliler kadrosuna ilişkin pullu memeliler olan pangolinlerin bilinen sekiz farklı tipi vardır. Pangolin cinslerinin dördü Asya’nın farklı bölgelerinde, öbür dördü ise Afrika’nın farklı bölgelerinde yaşarlar. Ömür alanlarına nazaran cinsler şu halde;

 • Afrika’da yaşayan pangolinler:
  • Kara karınlı pangolin
  • Beyaz karınlı pangolin
  • Dev yer pangolini
  • Temminck’in yer pangolini
 • Asya’da yaşayan pangolinler:
  • Hint pangolini
  • Filipin pangolini
  • Sunda pangolini
  • Çin pangolini

Boyutları düşündüğünüzden daha uzun olabilir:

Pangolinleri boyutları çeşitlerine nazaran değişiklik gösterir. Mesela Hint pangolinleri 84 ila 122 cm ortasında değişen bir uzunluğa sahipken Çin pangolinleri 48 ila 58 cm ortasında değişen bir boya sahiptir. 122 cm uzunluğa varabilen Sunda pangolinlerin yükü 10 kilogram, Hint pangolinlerinin tartısı 16 kilogram, Çin pangolinlerinin tartısı ise 7 kilogram olabilir. 

Pangolin boyutları hakkında başka bir dikkat çeken ayrıntı ise lisanları ve pul yükleri. Tiplere nazaran değişiklik gösterse de bir pangolinin pullu derisinin tartısı, toplam yükünün yaklaşık yüzde 20’sini oluşturur. Dişsiz ağızlarındaki yapışkan lisanları ise büsbütün uzatıldığında 40 cm uzaklığa erişebilir. Bir Çin pangolininin bu formda lisanını uzattığını düşünürsek lisanı kendi uzunluğu kadar bir uzunluğa erişebiliyor demektir. 

Pangolinler kaçak avcıların gözdesi pozisyonunda:

Pangolinler bulundukları ülkelerde en beğenilen av hayvanlarıdır. Bunun üç temel nedeni var: batıl inançlar, ilaç imali ve mutfak kültürü. Afrika’da yaşayan pangolinler lezzetli oldukları, kimi kesimlerinden ilaç yapıldığı ve birtakım ritüellerde kullanıldıkları için avlanıyorlar. Asya’da yaşayan pangolinler de birebir halde bilhassa Çin ve Vietnam bölgesinde yapılan klâsik ilaçlarda kullanılıyorlar. Bu bölgeler birebir vakitte pangolin etinin hayli lezzetli olduğunu düşünüyor. 

Her doğumda tek bir yavru dünyaya getirirler:

Pangolinler yaklaşık 2 yaşına geldikleri vakit cinsel olgunluğa erişmiş olurlar. 69 ila 150 gün ortasında değişen bir gebelik mühleti sonunda anne pangolin sadece tek bir yavru dünyaya getirir. 8 ila 450 gram ortasında bir tartıya sahip olan bu yavrular üç ay boyunca anne sütü ile beslenir. Yavru pangolinler doğdukları vakit derileri güçsüz pullarla kaplıdır. Anne sütü ile beslendikçe kısa müddet içerisinde pulları sertleşir ve muhafaza sağlamaya başlar. 

Pangolinler yakında büsbütün yok olacak:

Afrika’da ve Asya’da yaşadığı bilinen sekiz pangolin cinsinin tamamı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Uluslararası ticaret eseri olmaları yasaklanmış olmasına karşın kaçak avcılar hâlâ durdurulamaz bir formda pangolinleri avlamaya devam ediyorlar. Memleketler arası Doğayı Muhafaza Birliği tarafından ‘hassas’ kategorisinde bedellendirilen pangolinlerin yabanî tabiatta kaç tane kaldığı bile tam olarak bilinmiyor. 

Pullu karıncayiyenler olarak da anılan tek pullu göğüslü tipi pangolinler hakkında kimilerini birinci kere duyduğunuz farklı bilgilerden bahsettik. Tüm bedenini doğal bir zırhla koruyor olsan bile tabiatın en tehlikeli canlısından kaçamıyorsun.

Kaynaklar: BBC, WWF, AWF, Born Free, Pangolins, Earth

Hayvanların enteresan özellikleri hakkında daha fazla içerik okumak istiyorsanız aşağıdakilere de göz atabilirsiniz: