Ticaret Bakanlığı, Başına Nazaran Sipariş İptal Eden E-ticaret Firmalarına Kaç Para Ceza Kestiğini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Başına Nazaran Sipariş İptal Eden E-ticaret Firmalarına Kaç Para Ceza Kestiğini Açıkladı

Son periyotlarda sık sık denetleme haberleri ile karşımıza çıkan Ticaret Bakanlığı, bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, e-ticaret bölümüyle ilgili bir denetleme gerçekleştirildiği ve yapılan incelemeler sonucunda 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. 

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetleme, e-ticaret ile uğraşan firmaların sipariş iptalleriyle ilgiliydi. Yapılan incelemelerde, birtakım firmaların maliyet artışı, stok sorunu yahut döviz kurundaki oynaklık üzere münasebetlerle haksız sipariş iptalleri yaptıkları tespit edildi. Bu firmaların temel gayesi ise daha fazla kâr etmekti. Bakanlık, yapılanlar sonucunda tüketiciyi de mağdur eden firmalara tek tek para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Ticaret Bakanlığı olarak sipariş iptalleri sonucunda tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yapılan kontroller sonucunda 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78.530.902 TL idari para cezası uygulandı.
Teknolojinin süratli gelişimi, dijitalleşmenin yaygınlaşması, bilhassa Covid-19 Pandemisi sonrası yaşanan tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının da değişmesi ile birlikte elektronik ticaretin genel ticarete oranının her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. 
“2022 yılı prestijiyle ülkemizde e-ticaret hacmi bir evvelki yıla nazaran %109’luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti.”
Bakanlığımız Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 Yılı datalarına nazaran ülkemizde e-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılında %9,8 iken 2020 yılında bu oran %15,7’ye, 2022 yılında ise %18,6’ya ulaşmıştır. Birebir vakitte 2022 yılı prestijiyle ülkemizde e-ticaret hacmi bir evvelki yıla nazaran %109’luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sipariş adedi ise 2022 yılında bir evvelki yıla kıyasla %43 artışla 3 milyar 347 milyon adetten, 4 milyar 787 milyon adede yükseldiği gözlemlenmiştir.
E-ticaret hacminde gerçekleşen bu yüksek oranlı artış ile birlikte, lakin klâsik alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki denetiminin yapılmaması durumu tüketicilerin daha fazla korunması gereksinimini ortaya çıkartmış ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Aralı Mukaveleler Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin değeri bir kat daha ortaya çıkmıştır. Kelam konusu düzenlemeler ile hem tüketiciler korunurken hem de düzenlemelere muhalif davranışları ile kesimde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet kaidelerini bozan firmaların neden olduğu aksiliklere mani olunmuştur. 
Bakanlık olarak e-ticaret bölümüne ait basın duyuruları, firmaların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik dağıtımlı yazılar ve kamu spotları ile yasal mevzuat ve uygulamalarına ait olarak bölümde faaliyet gösteren firmalara rehberlik edilirken tüketicilerimizin de yasal haklarını öğrenme noktasında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Bu çalışmaların yanında tüketici şikâyet müracaatları ve hakem heyeti bilgileri üzerinden yapılan tahliller sonucunda gerçekleştirilen kontroller ve e-ticaret bölümünde firmaların mevzuata ahenk süreçlerinin denetimi ile birlikte tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
“2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata alışılmamış uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplamda 78.530.902 TL idari para cezası uygulandı.”
Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı üzere münasebetlerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kâr elde etme gayesi ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama üzere münasebetlerle iptal edilmesi sonucunda tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere uzaklıklı kontratlarda cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir halde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata alışılmamış uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplamda 78.530.902 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Gelişen ve değişen ekosisteme bağlı olarak e-ticaret bölümü başta olmak üzere tüketici haklarının korunması, mağduriyet yaşanmaması ve adil rekabet koşullarının sağlanması için aktif, ağır ve yaygın kontrollere Bakanlığımızca devam edilecektir.