Güncel Haberler

Türkiye Doğu Avrupa’da gücünü artırdı! Baş aktör Polonya oldu

0

V4 VE 3 DENİZ İNİSİYATİFİ ARTI TÜRKİYE

Varşova Paktı’nın işlevini yitirmeye başlamasıyla Polonya, Macaristan ve o dönemki adıyla Çekoslovakya, 15 Şubat 1991 tarihinde kurdukları Vişegrad Grubu ile Avrupa entegrasyonunu sağlamak ve NATO’ya dahil olmak hedefleriyle çıktıkları yolda güvenlik, ekonomi ve enerji alanlarında iş birliğini güçlendirerek süreç içerisinde Berlin-Brüksel-Paris hattına karşı ayrı bir merkez konumuna geldiler. V4 ile AB arasında son dönemde birçok konuda görüş ayrılığı yaşanması yargı, göç ve mülteci konusu gibi birçok hususta, söz konusu gruba dahil ülkelerin AB elitleri diyebileceğimiz ülkelere muhalif tavırlarından dolayı, AB içerisindeki konumu tartışılmaya açıldı. Ancak resme AB dışından bakıldığında, Almanya ile Rusya arasında olmaları hasebiyle söz konusu ülkelerin tarihi hafızalarının da bir gereği olarak iş birliği içerisinde olmalarının gerekliliği anlaşılacaktır. Bunun bir adım sonrası ise söz konusu hattın Üç Deniz İnisiyatifi ile (Baltık, Adriyatik, Karadeniz) enerji yolları, ulaşım, dijital altyapı, ekonomi ve savunma iş birliği alanlarıyla 12 ülkeye kadar genişletilmesidir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.