Türkiye'deki Herkes Tek Bir Mitingde Toplansa Gerekecek Alan

Türkiye’deki Herkes Tek Bir Mitingde Toplansa Gerekecek Alan

Siyasi parti başkanlarının vaatlerini, gayelerini anlattığı bu mitinglere elbette hepimiz iştirak göstermiyoruz ya da sadece kendimizi yakın hissettiğimiz partinin mitingine katılıyoruz. Bu sebeple de hepimizin tek bir alanda toplanmak istemesi bile pek muhtemel görünmüyor. 

Hepimiz ferdî görüşlerimizi, fikir ayrılıklıklarımızı bir tarafa bırakabilsek tahminen de gerçekten bir alanda hepimizin toplanması mümkün olabilir. Pekala bunun için ne kadar bir alana gereksinimimiz olurdu?  

Yenikapı Meydanı’ndan yola çıkarak başlayalım.

Yenikapı Meydanı, 673 bin m²’lik alana kurulmuş; içinde miting ve aktiflik alanları üzere birçok kısma ayrılmıştır. Artık biz bu alanın tamamını hınca hınç beşerle doldurduğumuzu bir düşünelim.

Yenikapı’da ayrılan alana, azamî kişi sayısı farklı kaynaklarda değişiklik gösterse de yaklaşık 3-3,5 milyon kişinin biraz sıkışarak sığabileceğini söyleyebiliriz. Yani Yenikapı Meydanı’nı tıka basa beşerle doldurduğumuzda metrekare başına düşen insan sayısı üzerinden hesap yapabiliriz. 

Yenikapı’ya 3 milyon kişinin sığdığı senaryoda sayıları değiştirir ve tüm Türkiye’yi dahil edersek; bu türlü bir durumda m² başına 4,45 kişi düşecektir.  

Türkiye’nin nüfusunu, metrekare başına düşen insan sayısına böldüğümüzde de muhtaçlığımız olan toplam alanı bulabiliyoruz. Bu da 1 km² başına 4.450.000 kişi düşeceği manasına geliyor. Bu da üstte gördüğünüz üzere bir kalabalık manasına gelir.

Yüz ölçümü olarak kapladığımız alan 19,05 km² yapıyor. Bu da bu türlü bir miting için 28 bin Yenikapı büyüklüğünde bir alana gereksinimimiz olduğu manasına geliyor. Bunun ne kadar büyüklükte olduğunu daha âlâ anlayabilmemiz için bir de birtakım şehirlerimizle kıyaslayalım. Örneğin; bu alan, yüz ölçümü en büyük kentimiz olan (40.838 km²) Konya’nın 2.138’de 1’idir.  

Bir de farklı alternatifleri deneyelim. Mesela metrekareye maksimum 6 kişi sığdırdığımızda neler olur? 

Metrekare başına 6 kişi üzerinden hesapladığımızda ise gereksinimimiz olan toplam alan 14,13 km² olacaktır. Bu da yaklaşık 1.978 futbol sahası manasına gelir. Yaptığımız bir evvelki hesaba kıyasla alandan daha fazla tasarruf etmiş oluyoruz. Fakat bu durumda insanların gerçekten balık istifi durması gerekir.  

Her 1 metrekareye 6 kişi düştüğünde ise aşağıdaki gibi bir kalabalık olacaktır. Bu da her 100 m² içinde 600 insan manasına gelir ve bu türlü görünür:

İnsanlar biraz rahat nefes alsın, mitingi daha geniş alanlarda izleyelim dersek… 

Örneğin metrekare başına 3 kişi düştüğünü düşünelim. Bu durumda gereksinimimiz olan alan yaklaşık 28 km² olacaktır. Bu da 41 bin Yenikapı Meydanı büyüklüğünde bir alan demek oluyor. Fakat bu alan bile Türkiye’nin toplam yüz ölçümüne kıyasla epeyce küçük bir alanı kaplayacaktır.  

Yine bir örnek verecek olursak; yüz ölçümü bazında en küçük kentimiz olan Yalova’ya bu büyüklükte 28,5 miting alanı sığdırabiliriz. 

Böyle bir durumda da beşerler bu sıkışıklıkta dizilecektir:  

Ülkemizde bu kadar büyüklükte bir miting alanı yok; zati olsaydı da yüksek ihtimalle hepimizin tek bir alanda toplanması tekrar de mümkün olmazdı. Çünkü pek çok bahiste yaşadığımız fikir ayrılıkları bizi ayrıştırmaya ve bölmeye devam edecek üzere görünüyor.

Önemli bir seçime yanlışsız adım adım ilerliyoruz. Bu sebeple tahminen de en azından birbirimizi ayrıştırmadan, fikirlerimizi dinleyebilmemiz ve bu fikirlere hürmet duymamız için tam vaktidir. “Hepimiz bir miting alanına toplanalım, hatta tek bir siyasi parti olsun” demiyoruz, bu sırf içeriğimizde işlediğimiz bir varsayımdı. Ancak en azından farklı görüşte beşerler olabileceğini de kabullenmemiz ve bunu bilerek ‘bir arada’ durabilmemiz gerekiyor.