Türkiye’nin 2023 Yılındaki Araç Satışı Karnesi Çıktı: Elektrikli Araç Satışlarında 9 Kat Artış Var!

Türkiye’nin 2023 Yılındaki Araç Satışı Karnesi Çıktı: Elektrikli Araç Satışlarında 9 Kat Artış Var!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), içinde bulunduğumuz yılın Ocak ve Eylül ayları ortasına ait sıfır araba ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan datalar, her kelam konusu araba sınıflarının satışında, geçtiğimiz yıla nazaran büyük sıçramalar olduğunu gösteriyor. 

Özellikle de elektrikli araçları her yerde görmeye başladığımız bu devirde ODMD raporu, bu durumu mantıklı kılacak datalar içeriyor. Lafı fazla uzatmadan gelin, ODMD dataları eşliğinde araç satışlarına bir göz atalım.

Geçtiğimiz yıla nazaran toplamda %64,8 oranında artış var.

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi 2022 2023 Artış Payı
Otomobil 399.224 666.890 %67,0
Hafif Ticari 121.306 190.685 %57,2
Toplam 520.530 857.575 %64,8

2022 yılının birebir devrini baz alan datalara bakıldığında 520.530 adet araç satışı yapıldığı görülüyor. 2023 yılında ise bu sayı, 857.575 düzeylerine sıçramış. Araba ve hafif ticariye farklı başka baktığımızda ise arabanın %67 oranında artarak 399.224 adet satıştan 666.890’a fırladığını görüyoruz. Hafif ticari kategorisinde ise 121.306 olan satış sayısı, %57,2’lik bir artışla 190.685 olmuş.

Motor tipine nazaran baktığımızda akaryakıtlı araçların pazarda en büyük yeri kapladığını görüyoruz. Çünkü satılan araç adedi ve pazar hissesi şu formda:

Motor Tipi Satış Sayısı Pazar Payı
Benzinli 448.152 %67,2
Dizel 102.184 %15,3
Hibrit 70.072 %10,5
Elektrikli 39.051 %5,9
Otogazlı 7.431 %1,1

Elektrikli araç satışında ise %862,2 oranında bir artış kelam konusu.

Motor Tipi 2022 2023 Değişim
Benzin 278.982 448.152 60,6%
Dizel 68.528 102.184 49,1%
Otogaz 6.769 7.431 9,8%
Hibrit 40.889 70.072 71,4%
Elektrik 4.056 39.051 862,8%

Yine geçen yıla kıyasla akaryakıtlı araçlar %60,6, dizel araçlar yüzde 49,1, otogazlı araçlar ise yüzde 9,8 oranında satış artışı elde etmiş. Hibrit araçlarda bu oran yüzde 71,4’ken elektrikli araçlarda ise yüzde 862,8 oldu.

Elektrikli araçların pazardaki hissesinin büyümesi de örnek olarak akaryakıtlı modellerdeki hissenin yüzde 69,9’dan yüzde 67,2’ye gerilemesine sebep oldu.

Kapsamlı raporun tamamına göz atmak için buraya tıklayın.