Zarurî Trafik Sigortası Prim Artış Oranları Yine Düzenlendi: Artık Minimum Fiyat Bile Etkileyecek

Zarurî Trafik Sigortası Prim Artış Oranları Yine Düzenlendi: Artık Minimum Fiyat Bile Etkileyecek

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir karar yayımlandı. “Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile motorlu taşıtların zorunlu trafik sigortası ödemeleri, artık yeni kurallara tabi oldu. 

Hükûmet, Mayıs 2023 prestijiyle bir karar almış ve sigorta primleri için her ay yüzde 2’lik artış yapmıştı. Fakat bundan sonra daha farklı bir prim belirleme sistemi olacak. Yeni karara göre aylık artış oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. Ayrıyeten hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında minimum fiyatta yaşanan artış ile enflasyon oranları da dikkate alınacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yapılan hesaplama üzerinde indirim veya artış yapma yetkisine de sahip olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmeliğin süreksiz 11 inci hususunun ikinci fıkrasında yer alan “2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir evvelki ayın azami prim meblağları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık %5 (her ay bir evvelki ayın azami prim meblağları üzerinden) olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine nazaran her ay bir evvelki ayın azami prim meblağları üzerinden” ibaresi eklenmiş, tıpkı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve birebir fıkranın son cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 tartı ile Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan taban fiyat artış oranı, %30 yük ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi – şahsî ulaştırma araçlarının yedek kesim ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 yük ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi – motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 yük ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi – şahsî ulaştırma araçlarının bakım ve tamiri fiyat artış oranı dikkate alınır.”

“Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve öteki konuları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye yahut iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki formda değiştirilmiş, tıpkı eke Tablo 14’ten sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve Tablo 16’dan sonra gelen “Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Eki için tıklayınız.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara buradaki ilişki üzerinden ulaşabilirsiniz.