Zincir Marketlerdeki Fiyatları İnternetten Karşılaştırabileceksiniz: İşte Yeni Düzenlemenin Detayları...

Zincir Marketlerdeki Fiyatları İnternetten Karşılaştırabileceksiniz: İşte Yeni Düzenlemenin Detayları…

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı ile zincir marketler için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre 200’den fazla şubesi olan zincir marketler, sattıkları ürünleri ve fiyatlarını Ticaret Bakanlığı’na ait veri tabanına ekleyecekler. Tüketiciler, bu sistemi kullanarak fiyat karşılaştırması yapabilecek.

Türkiye’de uzun zamandır tartışılan konulardan bir tanesi zincir marketler. Ülke genelinde yüzlerce şubeye sahip olan bu marketler, geçmişte iş birliği yapmakla suçlanıp, soruşturma geçirmişlerdi. Bu soruşturmanın iş birliğini ve fiyat artışlarını engelleyeceği düşünülmüş olsa da böyle bir şey olmadı.

Şimdiyse hükümetten konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir düzenlemeye göre yurt genelinde 200’ün üzerinde şubesi bulunan zincir marketler, sattıkları ürünlerin fiyatlarını Ticaret Bakanlığı’nın veri tabanına ekleyecekler. Bu sistem ile vatandaş, zincir marketler arasındaki fiyat farklarını kendi gözleri ile görebilecek.

Zincir marketler için yeni bir düzenleme getirildi!

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Veri paylaşımı

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sistemin detayları, vatandaşların fiyatları nereden kontrol edeceği gibi detaylar henüz sunulmuş değil. Bakanlık, konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığında zincir marketlere bildirecek ve sisteme verilerin girilmesini talep edecek. Veri tabanı oluşturulduğunda ise vatandaşın erişimine açılacak.