Papara ve İşte Pay'e "Ödeme Kuruluşu" Müsaadesi Verildi: İyzico ve PayTR'ye Rakip Oldular

Papara ve İşte Pay’e “Ödeme Kuruluşu” Müsaadesi Verildi: İyzico ve PayTR’ye Rakip Oldular

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) iki yeni kararı yer aldı. Bu kararlar, Papara ve İşte Hisse ile ilgiliydi.

TCMB, Papara’nın faaliyet kapsamının genişletilmesine izin verdi. Bu karar ile Papara, artık ödeme kuruluşu olarak da hizmet verebilecek. Ayrıyeten İşte Pay’in de ödeme kuruluşu olarak çalışması için faaliyet müsaadesi verildi. Böylece Türkiye’de İyzico ve PayTR üzere ödeme kuruluşları arasına iki firma daha eklenmiş oldu

Papara ile ilgili kararda şöyle denildi:

Papara Elektronik Para A.Ş.’nin 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (Kanun) 12 nci unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmasının onaylanmasına, ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.’ye verilmiş olan faaliyet müsaadesi kapsamına alınmasına, Kanun ve 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin Süreksiz 1 inci hususunun birinci fıkrasına nazaran 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülga Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci fıkrası uyarınca karar verilmiştir.

TCMB’nin Papara ile ilgili Resmî Gazete kararına buradan ulaşılabilir.

İşte Hisse ile ilgili karar ise şöyle:

20/6/2012 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci unsurları kapsamında yapılan kıymetlendirme sonucunda;

İşte Hisse Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Kanun’un 12 nci unsurunun birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sonlu olacak formda (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi verilmesine karar verilmiştir.

TCMB’nin İşte Hisse ile ilgili Resmî Gazete kararına buradan ulaşılabilir.