Türkiye'de Tıbbi Kullanım İçin Kenevir Üretimi Yasallaştı

Türkiye’de Tıbbi Kullanım İçin Kenevir Üretimi Yasallaştı

Kenevirin tıp bölümündeki ehemmiyeti pek çok araştırmayla tekraren kanıtlanmışken bugün, Türkiye’den değerli bir karar çıktı. 5 Nisan tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararla birlikte kenevirin ilaç aktif hususu elde etmeye yönelik üretimine müsaade verildi.

Ancak kenevir üretimi için müsaade direkt herkese çıkarılmayacak. İlaçlarda kullanılmak üzere üretilecek kenevirin yetiştiriciliği yahut işlemesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yahut yaptırılacak. Gerekli durumlarda ve talebe nazaran, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kotaya nazaran Müdürlük, gerçek yahut hükmî şahıslara yetiştiricilik yaptırabilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan kenevir kararı:

“Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç faal hususu elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi gayeli kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi maksadıyla müsaadeli kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç aktif hususu üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır yahut yaptırılır. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna nazaran Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü denetiminde gerçek yahut hukukî bireylere yaptırılabilir. İlaç faal hususu üretimi hedefli kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü önlemin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına ait metot ve temeller, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kenevir yetiştiriciliğinin çizgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlayacağı bir yönetmelik ile belirlenecek.