Almanya, İsveç Üzere Birtakım Ülkelerde Hapishaneden Kaçmak Neden Cürüm Sayılmıyor?

Almanya, İsveç Üzere Birtakım Ülkelerde Hapishaneden Kaçmak Neden Cürüm Sayılmıyor?

İyi düşünülmüş bir kaçış planı ile hapishanelerden firar etmek mümkünken doğal ki bunun kimi koşulları var. Pratiğe bakıldığında bu kaideler ile ek cezasız kaçmak da pek muhtemel görünmüyor.

Suç sayılmamasının altında yatan siyaset ile toplumun korunması arasındaki ince çizgide yer alan bu kanun, çelişkileri de beraberinde getiriyor. Adaletin sorgulanması gereken bir alanda, toplumun kolektif şuurunu de sarsan “hapishaneden kaçmak hata değil” kanun hususunun incelikleri neler?

Alman ceza hukukunun, saçma üzere görünse de cezaevinden kaçmayı hata saymamasının altında yatan sebep ne?

Alman ceza hukuku, “toplum ve bireyler bir bütün olarak korunmalı” niyeti üzerine kurulmuş bir hukuk sistemi. Büyük ölçüde değişmeden kalan bu hukuk sisteminde, hapishaneden kaçmak cürüm sayılmıyor.

Çünkü her insanın, hukukun bile hürmet duyması gereken bir özgürlük içgüdüsü vardır. Bu yüzden de hapishaneden kaçmak yani özgürlüğüne kavuşmayı istemek cezalandırılmaz.

Almanya’da özgürlüğe verilen değer, Filozof Immanuel Kant’ın insanlığa bakış açısıyla da örtüşüyor. Kant; insan onuru ve özgürlüğün gerçek temelinin, insanları hayvanlardan ayıran, akla dayalı hareket etme yeteneği olduğunu düşünüyordu. Bu ideoloji ile de Alman ceza hukuku, herkesin temelde özgür olmayı istediğini ve bu dilek ile uygulamaya geçebileceğini kabul eder.

Teoride mümkün olsa da pratikte hapishaneden kaçıp bundan ötürü ceza almamak biraz sıkıntı. Zira ceza almamak için uyulması gereken kimi şartlar var.

Alman kanunlarına nazaran şahıslara mahkûm olmalarını kabul etmemeleri durumunda hapishaneden kaçma seçeneği sunulsa da aslında iş o kadar da kolay değil. Evet, hapishaneden kaçmak mevcut cezalarına rastgele bir ek ceza uygulamasını getirmiyor lakin ilave ceza alabilecekleri kimi durumlar var.

Mahkûmlar hapishaneden kaçarken başka birinin de kaçmasına yardım etmemeli. Kaçma sırasında diğer birisinin yaralanmasına yol açarlarsa da ek ceza alıyorlar.

Bazı kısıtlamalar da var. Kaçmadan önce cezasının en az üçte ikisini çekmiş olmalı. Haksız yere mahkûm edilenler ise bu kurala tabi değil. Ayrıyeten yılda sadece üç sefer kaçma hakları bulunuyor.

Pratikte nasıl kaçılması gerekiyor?

Hapishaneden kaçmak isteyenlerin, giydikleri kıyafetlere dikkat etmesi gerekiyor. Şayet hapishane kıyafetleri ile kaçarlarsa bu bir hırsızlık hatası kabul ediliyor. Hırsızlık cezası almamak için kaçış esnasında sivil kıyafet giymek gerekiyor.

Demir parmaklıkların kesilmesi yahut tünel kazılması da ceza verilecek durumlardan kimileri. Devlet malına ziyan vermekten ek ceza bindiriliyor. Kaçarken rastgele bir yetkiliye de saldırmamak gerekiyor.

Yani pratikte kaçmak için aslında ya hapishane yetkililerinin tüm kapıları açık bırakması gerekiyor ya da sahiden dâhiyane bir fikir lazım ki bu da çoklukla sinemalarda oluyor.

Hapishaneye dönünce işler o kadar da kolay olmuyor.

Kaçarken kural ihlali yapmayanlar, yakalandıkları ve cezaevine geri döndüklerinde ek ceza almasalar bile kimi sonuçlara katlanmak zorunda. Firar edenleri, cezaevlerinde daha katı şartlar bekliyor. Öbür mahkûmlardan daha az ziyaret hakkı ve izolasyon yaptırımlardan kimileri. Ayrıyeten kaçakların erken tahliye üzere bahtlarının ihtimalleri de düşüyor.

Tabii ki bu ek cezaların uygulanması için kaçanların yakalanması gerekiyor. Kaçakların rastgele bir ziyan vermemesi ve süratlice yakalanması için özel ekipler bulunuyor. Yakalanma sürecindeki, tıbbi bakımdan avukat fiyatı ve seyahat masrafı üzere ek masraflar da kaçak tarafından karşılanıyor. Bu kural, kimileri için ise caydırıcı olabiliyor. Yani Michael Scofield üzere kaçmayı başarmak kadar sonrasında yakalanmamak da değerli.

Kaçmayı hata saymayan diğer ülkeler de var.

Türkiye, ABD üzere birçok ülkede, hapishaneden kaçmanın cezası olsa da Almanya üzere Avusturya, Belçika, Meksika, Hollanda ve İsveç’te de kaçmanın cezası bulunmuyor.

Suç olarak tanımayan ülkeler aslında özgürlük hakkı ile özgürlük arama hakkını birebir kanunlara tabi tutmuyor ve farklı olarak kabul ediyor. Örneğin Meksika Yüksek Mahkemesi yargıçlarından biri şöyle diyor: Her insanın içinde, temel özgürlük isteği kapalıdır. Hasebiyle kaçmaya çalışmak hata olarak kabul edilemez.

Suç olmasa da kaçakların halk içinde kıymetli bir tehdit oluşturması da birçok kişinin reaksiyon gösterdiği hususlardan biri. Ayrıyeten eyalet sonlarını yahut ülke sonlarını geçen birisinin devlete vermiş olduğu mali yük de uğraşı.

Kaynaklar: Berkeley Law, Alman Avukatlar Birliği, H/T Defensio Ceza Avukatları Hukuk Firması